Từ khóa: Khóa Bồi dưỡng trụ trì
Tìm thấy 7 kết quả
[Video] Khoá bồi dưỡng trụ trì lần thứ 26 tại An Giang

[Video] Khoá bồi dưỡng trụ trì lần thứ 26 tại An Giang

GNO - Được biết, khóa bồi dưỡng trụ trì được diễn ra từ ngày 10 đến 14-4-2023 tại chùa Bình An do chư tôn giáo phẩm và các chuyên viên thuyết trình với các đề tài về vấn đề Giới luật, công tác hành chánh Giáo hội, quản lý tự viện, pháp luật hiện hành...