Kính nhớ người xưa

Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào trong một lần làm việc tại tòa soạn Báo Giác Ngộ - Ảnh: Tư liệu BGN
Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào trong một lần làm việc tại tòa soạn Báo Giác Ngộ - Ảnh: Tư liệu BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân tưởng niệm húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào, Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN cảm tác bài thơ truy niệm về ngài.

Thành kính tưởng niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào, nguyên Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, Chủ nhiệm Báo Giác Ngộ

Kính nhớ người xưa ảnh 1

Từ trái sang: Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương), Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào và Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng

KỶ lòng nhớ mãi không quên

NIỆM ân tri ngộ bóng hiền khắc ghi

GIÁO dưỡng tâm đức từ bi

HỘI người con Phật lưu ly hạnh lành

PHẬT tâm, Phật tánh cao thanh

GIÁO khuyên hằng nhớ tri hành song song

VIỆT dòng máu thắm Tiên Rồng

NAM bang nòi giống Tổ tông một nguồn.

TRÒN gìn thống sử quê hương

BA đời trung nghĩa sầu vương nỗi niềm

MƯƠI mười hiếu đạo thiêng liêng

NĂM tháng con cháu mối giềng nào phai!

TĂNG thân nối chí miệt mài

NI thân kết nụ liên đài nở hoa

PHẬT về bát ngát hương xa

TỬ tôn suối ngọc xây tòa báu châu.

THÂN tín tương đắc tương giao

HỮU duyên ngàn dặm bắc cầu tương lân

ĐỘC cầm mặc khải từng tưng

GIẢ hành tương hội tụ nhân chung thuyền

GIÁC lý tưởng, nở pháp duyên

NGỘ đời, ngộ đạo tâm thiền mở khai

KÍNH người xưa… đức sâu dày

NHỚ người xưa… bậc thiện tài chơn minh

HÌNH hài phúc tướng thư sinh

BÓNG huyền tâm ảnh hữu tình hòa chan.

CÔNG đời gian khổ vô vàn

HẠNH đạo tích tụ kết tràng lợi tha

ĐẠI hỷ, đại xả bao la

LÃO hiền thân khẩu ma ha bi từ

HÒA đời, hòa đạo chơn như

THƯỢNG tứ, thượng đức huyền thư trăm bề

THIỆN căn vui cội Bồ đề

HÀO hùng lai khứ đi về nhân gian.

MỘT đường sứ mạng thiên nan

LÒNG chung thủy vượt dặm ngàn tử sinh

đời gặp thuở điêu linh

NƯỚC non tang tóc dân tình khổ đau

quê hương xếp đạo bào

DÂN thương, dân quý ra vào cùng dân

PHỤNG thờ tổ quốc gian truân

SỰ sự trăm nỗi thế trần nhiễu nhương.

ĐẠO tràng hiển chánh hoằng dương

PHÁP Phật nhuần rưới mười phương an bình

DÂN sinh chung sức, chung tình

TỘC nguồn huyết thống hồi sinh quê nghèo

NHÂN dân một dạ cùng theo

SINH linh vùng dậy vượt đèo khổ nguy

thượng công đức từ bi

LƯỢNG thứ hỷ xả lòng thì bao dung

KÍNH nhớ dòng đời vô tung

NGƯỠNG vọng công hạnh điệp trùng hằng sa.

Nam-mô Công đức lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

Báo Giác Ngộ, Rằm tháng 6-Tân Mão

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày