Lễ an vị tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

GNO - Được sự phát tâm cúng dường của ông Trần Gia Bảo và bà Thạch Thuấn Hiền ở Hoa Kỳ, TT.Thích Chơn Tịnh, trụ trì chùa Thường Quang, quận 8, TP.HCM đã thỉnh tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 3,5 mét an vị tại chùa Phổ Nguyện, thành phố Sa Đéc.

HTQ (2).jpg
Lễ an vị tôn tượng Bổn Sư

Dịp này, gia đình Phật tử Tuệ Tâm ở Na Uy cúng dường tượng Di Đà, Thế Chí đến an vị tại chùa Phổ Nguyện, thành phố Sa Đéc.

Buổi lễ an vị trang nghiêm đặt dưới sự chứng minh của chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và hơn 100 vị Phật tử về tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày