Từ khóa: lời dạy
Tìm thấy 3 kết quả
Phật ở đâu?

Phật ở đâu?

GN - Đức Phật lịch sử đã nhập diệt cách đây hơn 2.500 năm, nhưng đạo Phật và những lời dạy của Đức Thế Tôn vẫn lưu truyền, được nhiều người hôm nay và cả mai sau áp dụng để có được đời sống hạnh phúc thực sự.

Thông tin hàng ngày