Từ khóa: miền Bắc
Tìm thấy 2 kết quả
Bài trên Giai phẩm Giác Ngộ Xuân Nhâm Dần 2022 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đứng trong sân chùa

GN - Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông. Trong văn học thì như vậy, thực tế miền Nam chỉ có hai mùa mưa và nắng. Muốn tìm một chút không khí mùa xuân, nên đi về miền Bắc, những ngày đầu năm.
Lễ khai hội chùa Hương năm 2019

Miền Bắc: Dừng các lễ hội lớn

GNO - Hàng loạt các lễ hội lớn của miền Bắc như: Lễ khai ấn đền Trần, lễ hội chùa Hương, Bái Đính, Tam Chúc... đều phải dừng để phòng chống Covid-19.