Từ khóa: Người trẻ
Tìm thấy 7 kết quả
Góc tĩnh lặng của Ý (bìa trái)

Khi người trẻ học Phật, chuyển hóa gia đình

GN - “Hồi xưa em giận ba em lắm. Nói đúng hơn là em sợ. Ba nóng tính, hay la má và con cái, nên em không dám gần ba”, Nguyễn Quốc Ý, nhân viên một tổ chức phi chính phủ ở Nông Sơn, Quảng Nam chia sẻ.