Nhất Hạnh tam muội (Kính dâng Giác linh Trưởng lão Thiền sư)

Hòa thượng Thích Giác Toàn cùng chư tôn đức đón tiếp Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh: Lương Hòa
Hòa thượng Thích Giác Toàn cùng chư tôn đức đón tiếp Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh: Lương Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Giác Toàn (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN), bút danh Trần Quê Hương, đã cảm tác kính dâng Giác linh Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhân lễ Tống biệt - Trà-tỳ ngày 27 tháng Chạp-Tân Sửu (29-1-2022)

1.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thế danh Nguyễn Xuân Bảo

Sinh trưởng năm Bính Dần

Một ngàn chín hăm sáu (1926)

Làng Thành Trung, Quảng Điền

Tỉnh Thừa Thiên – Huế xưa

Gia đình sáu anh em

Ngài là con áp út

Thân phụ Đình Phúc Nguyễn

Thân mẫu Thị Dĩ Trần

2.

Năm một chín bốn hai (1942)

Mười sáu tuổi thanh xuân

Ngài xuất gia tu học

Tại Tổ đình Từ Hiếu

Với bổn sư thiền sư

Tổ Thanh Quý Chân Thật

Như nhân duyên nhiều đời

Thọ pháp danh Trừng Quang

Tháng chín năm bốn lăm (1945)

Ngài được bổn sư truyền

Y bát giới Sa-di

Ban pháp tự Phùng Xuân

Thăm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh: Lương Hòa

Thăm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh: Lương Hòa

3.

Năm một chín bốn bảy

Theo học Phật học đường

Báo Quốc - Huế vang danh

Năm một chín bốn chín (1949)

Rời Huế vào Sài Gòn

Tiếp tục đường tu học

Khởi đầu nghiệp văn chương

Pháp hiệu Thích Nhất Hạnh

Đồng thời, làm giáo thọ

Phật Học Đường Nam Việt

Tháng mười năm năm mốt (1951)

Thọ Cụ túc giới đàn

Tổ đình chùa Ấn Quang

Hòa thượng Đường đầu truyền

Trưởng lão Thích Đôn Hậu

4.

Năm một chín năm tư (1954)

Tổng Hội Phật Giáo trao

Làm Giám học giáo dục

Phật Học Đường Nam Việt

Năm một chín năm lăm (1955)

Chủ bút tờ nguyệt san

Cơ quan ngôn luận đàm

Của Tổng hội Phật Giáo

Việt Nam thời hiện hữu

Năm một chín năm bảy (1957)

Thành lập Phương Bối Am

Giữa núi rừng Bảo Lộc

Tích tụ ý chí thiền

Bi Trí Dũng Việt Nam

Năm sáu mốt – sáu ba (1961-1963)

Ngài xuất dương du học

Nghiên cứu và giảng dạy

Tại đại học Princeton

Và Columbia – Hoa Kỳ

Chính trong thời gian này

Tinh hoa bút pháp nở

Trí tuệ tỏa bừng khai

Những tác phẩm ý thức

Như Nẻo vào Thiền học

Hay Nẻo về của ý

Bông hồng cài áo

Nói với tuổi hai mươi

Lần lượt ngát hương bay

Năm một chín sáu tư (1964)

Ngài trở về Việt Nam

Tham gia các công tác

Văn hóa và giáo dục

Thành lập nhà xuất bản

Lá Bối của Phật giáo

Làm chủ bút tuần san

Hải Triều Âm pháp bảo

Cơ quan ngôn luận của

Viện Hóa Đạo đương thời

Đồng thời, Ngài cũng đã

Góp phần xây định hướng

Thành lập Viện Cao Đẳng

Phật học chùa Pháp Hội

Tiền thân nền giáo dục

Của Phật giáo Việt Nam

Năm một chín sáu lăm

Trường Thanh Niên Phụng Sự

Xã Hội được thành lập

Năm một chín sáu sáu (1966)

Thành lập dòng Tiếp Hiện

Và cũng chính năm này

Ngày mùng một tháng năm

Ngài được bổn sư truyền

Phú pháp và kế thừa

Trú trì chùa Từ Hiếu

Sau khi bổn sư tịch

Tại Thiền viện Vạn Hạnh, thăm Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu

Tại Thiền viện Vạn Hạnh, thăm Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu

5.

Ngày mười một tháng năm Ngàn chín trăm sáu sáu (1966)

Rời quê hương Việt Nam

Đi vận động hòa bình

Xa quê ba chín năm

Năm một chín sáu bảy (1967)

Mục sư Martin Luther King

Đề cử Ngài nhận giải

Nobel cho hòa bình

Năm một chín sáu tám (1968)

Đến một chín bảy ba (1973)

Ngài vận động hòa bình

Hội nghị hòa bình Paris

Cũng trong thời gian này

Đại học Sorbonne Pháp

Mời Ngài đến dạy môn

“Lịch sử Phật giáo Việt Nam”

Chính nhân duyên lành nầy

Ngài soạn bộ sách quý

Việt Nam Phật Giáo Sử

Với bút hiệu Nguyễn Lang

Năm một chín bảy mươi (1970)

Tháng chín, Ngài chính thức

Được Giáo hội bên nhà

Đề cử làm lãnh đạo

Đoàn Phật giáo Hòa bình

Tại Hội nghị Paris

Và cũng chính năm nầy

Đến một chín bảy hai (1972)

Ngài tham gia hoạt động

Thế giới về môi trường

Sinh thái học bề sâu

Tính tương tức, quan trọng

Việc bảo hộ trái đất

Thăm tịnh xá Trung Tâm

Thăm tịnh xá Trung Tâm

6.

Năm một chín bảy mốt (1971)

Ngài lập Phương Vân Am (Paris)

Năm một chín bảy sáu (1976)

Ngài vận động cứu giúp

Chia sẻ người đồng hương

Thương “Máu chảy ruột mềm”

Năm một chín tám hai (1982)

Lập “Đạo tràng Mai Thôn”

Tại Bordeaux Pháp quốc

Năm một chín chín tám (1998)

Lập Tu viện Thanh Sơn

Đến năm hai ngàn chẵn (2000)

Lập Tu viện Lộc Uyển

Trên đất nước Hoa Kỳ

Năm một chín chín chín (1999)

Ngài cùng các chủ nhân

Giải Nobel Hòa bình

Soạn thảo tuyên ngôn về

Hòa bình bất bạo động

Cho thiên niên kỷ mới

7.

Năm hai ngàn lẻ năm (2005)

Và hai ngàn lẻ bảy (2007)

Hai lần về Việt Nam

Ngài tổ chức ba miền

Đại Trai Đàn Chẩn Tế

Bình Đẳng trên quê hương

Năm hai ngàn lẻ tám (2008)

Ngài lại về Việt Nam

Tham dự và thuyết giảng

Vesak Liên Hiệp Quốc

Từ năm hai ngàn lẻ

Ngài thành lập cơ sở

Viện Phật học Ứng dụng

Châu Âu tại nước Đức

Viện Bích Nham, Mộc Lan

Tại quốc độ Hoa Kỳ

Thiền đường Hơi Thở Nhẹ (Paris)

Và Làng Mai Thái Lan

Viện Phật học Ứng dụng

Châu Á tại Hồng Kông

Tu viện Nhập Lưu - Úc

Ni xá Diệu Trạm và

Ni xá Trạm Tịch Việt

Nhiều công trình hoằng pháp

Và xây dựng Tăng thân

Khắp nơi trên thế giới

8.

Tháng mười năm Mậu Tuất (2018)

Ngài trở về an dưỡng

Tại Tổ đình Từ Hiếu

Và an nhiên thị tịch

Tại tịnh thất Lắng Nghe

Lúc một giờ ba mươi

Ngài hăm hai tháng Giêng (22-1)

Năm Tân Sửu, Cọp Vàng

Nằm tĩnh tọa vô ưu

9.

Năm Bính Dần thiền sư đến

Năm Tân Sửu thiền sư đi

Chín mươi sáu năm vô lượng trí bi

Dòng đời sắc sắc lưu ly

Đến đi sanh tử hữu thì hoàn không

Thời gian sớm tối thu đông

Thanh tươi Xuân Bảo, hạ hồng Trừng Quang

Phùng Xuân - Nhất Hạnh sen vàng

Tình người - Tâm Quán đa mang nỗi niềm!

Trên vai nặng trĩu gánh thiền

Giang sơn ngàn vạn ba miền non sông

Chắp tay cầu nguyện Lạc Hồng

Bồ câu trắng hiện... cha ông thanh bình

Khắp năm châu - một chữ tình

Tình quê hương mẹ, đệ huynh giống nòi

Năm mươi hai năm rong chơi

Từng bước thở nhẹ... mỉm cười thân thương

Sống tỉnh thức, sống kiết tường

Tự mình quán chiếu, tự nương chính mình

Á - Âu - Phi - Mỹ - Úc vương

Tăng thân hòa quyện chơn thường tình thân

Dìu nhau đi, mỗi bước chân

Nhè nhẹ, tĩnh lặng... phong trần rũ buông!

Năm chín hai dừng mộng trường

Trở về quê mẹ, an khương nhiệm mầu

Thiền thất Lắng Nghe... nhịp cầu

Trăng Rằm phương trượng thiền sâu Niết bàn

Mai - Hồng - Lộc Uyển sen vàng

Ứng dụng hiển hóa Tâm tang yên bình

Tổ đình Từ Hiếu viên minh

Ma ha bát nhã tâm kinh liên đài

Bốn phương thiền xứ Như lai

Nhất Hạnh tam muội tụng bài kinh thơm

Đường xưa mây trắng Linh Sơn

Rong chơi phương ngoại... miên trường thiên thu

Phương Thảo Am, 25 tháng Chạp năm Tân Sửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1245 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những trường hợp Phật cho phép không y chỉ

GNO - Mỗi vị tân Tỳ-kheo đều có hai người thầy để trực tiếp giáo huấn: Một người thầy có trách nhiệm dạy dỗ lâu dài, gọi Bổn sư hoặc là Nghiệp sư; một người thầy thông qua việc dạy dỗ về giới luật và Phật pháp, đây gọi là hai thầy y chỉ.
Bà già nhà quê

Bà già nhà quê

GNO - Bà già ấy đã gần 70 tuổi, dáng người gầy nhom, đôi chân khẳng khiu như hai thanh tre non nhưng trông khỏe lắm. Điều đó được thể hiện qua cách bà xách hai chiếc giỏ trái cây dáng đi thoăn thoắt.

Thông tin hàng ngày