Từ khóa: Phật giáo quận 12
Tìm thấy 12 kết quả
Hòa thượng Thích Phước Thông viên tịch

Hòa thượng Thích Phước Thông viên tịch

GNO - Hôm nay 26-5, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 12, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Phước Thông, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 12, viện chủ chùa Tịnh Quang vừa viên tịch.
Buổi họp của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 12 tại chùa Vĩnh Phước

Phật giáo quận 12 họp triển khai đại hội

GNO - Sáng 3-3, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 12 đã tổ chức họp mặt đầu năm, đồng thời triển khai một số Phật sự trọng tâm trong năm 2021 tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Phước.