Giá trị bình yên

GN - Nếu tâm không bình yên, bạn khó có thể chứa nổi một cử chỉ khiêu khích, một lời nói xúc phạm...
Đề-bà-đạt-đa lăn đá hại Phật

Tránh xa thầy tà, bạn xấu

GN - Từ bạn ác sẽ rủ đến thầy tà. Khi quý vị gặp khó khăn, họ dắt mình đến thầy tà, bày ra nhiều việc nguy hiểm. 

Thông tin hàng ngày