Giá trị bình yên

GN - Nếu tâm không bình yên, bạn khó có thể chứa nổi một cử chỉ khiêu khích, một lời nói xúc phạm...
Đề-bà-đạt-đa lăn đá hại Phật

Tránh xa thầy tà, bạn xấu

GN - Từ bạn ác sẽ rủ đến thầy tà. Khi quý vị gặp khó khăn, họ dắt mình đến thầy tà, bày ra nhiều việc nguy hiểm. 

Mời bạn cùng ăn chay!

GN - Ăn chay ngày nay đã trở nên phổ biến và khá nhiều bạn trẻ hưởng ứng việc ăn chay...

Thông tin hàng ngày