Phật giáo tại Thụy Điển

Phật giáo tại Thụy Điển

GN - Thứ nhất là sự có mặt của pho tượng Đức Phật bằng đồng, đoan tọa trên hoa sen tại Helgö (Ekerö, Stockholm)

Thông tin hàng ngày