Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 3-7, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định (TP.Quy Nhơn).
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh phiên trù bị có Hòa thượng Thích Giác Trí, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định. Chủ tọa đoàn có Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương; Thượng tọa Thích Đồng Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; Hòa thượng Thích Đồng Quả, Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định; Hòa thượng Thích Chúc Thọ, Phó ban kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Hồng Thiện, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Cùng sự tham dự chư tôn đức đại biểu các huyện thị thành phố tỉnh Bình Định.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 2

Hòa Thượng Thích Nguyên Phước phát biểu khai mạc

Về phía chính quyền có ông Lê Minh Tuấn, Tỉnh Ủy viên, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Bình Định; ông Hồ Quang Thơm, Trưởng ban Tôn giáo - Sở nội vụ tỉnh.

Phiên trù bị mở đầu với lễ niệm Phật cầu gia hộ. Sau đó, chư tôn đức Ban Tổ chức đã thông qua danh sách cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký Đại hội.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 3

Thượng tọa Thích Nhuận Trí trình dự thảo báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu khai mạc phiên trù bị. Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã trình dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022; Đại đức Thích Quảng Thái, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trình dự thảo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 4

Thượng tọa Thích Đồng Thành điều hành trình bày tham luận

Tại phiên trù bị, Đại đức Thích Nhuận Huệ, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Định trình bày tham luận của ban với chủ đề "Vai trò của vị trụ trì với công tác Hoằng pháp tại tỉnh nhà"; Tham luận "Phát triển tín đồ Phật tử trong thời đại mới" do Thượng tọa Thích Thị Tấn, Phó ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh trình bày; Ban Trị sự GHPGVN huyện Phù Mỹ tỉnh trình bày tham luận "Các cơ sở tự viện do gia tộc quản lý hoặc có hộ gia đình sinh hoạt chung trong khuôn viên tự viện" do Đại đức Thích Nhuận Hồng, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Phù Mỹ trình bày; và Ni sư Thích nữ Hồng Hạnh, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh trình bày tham luận của Phân ban Ni giới tỉnh với chủ đề "Hoạt động của Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định".

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 5

Lẵng hoa chúc mừng của đại diện chính quyền tỉnh Bình Định

Tại phiên trù bị, Tiểu ban Nhân sự cũng đã giới thiệu nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, đại biểu tham gia phiên trù bị đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự dự kiến gồm có 5 vị trong Ban chứng minh và 58 thành viên Ban Trị sự.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 6

Hòa thượng Thích Nguyên Phước đúc kết phiên trù bị

Đúc kết phiên trù bị, Hòa thượng Thích Nguyên Phước cũng đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết hòa hợp, thống nhất của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong phiên trù bị. Đại biểu đã thống nhất thông qua các nội dung về cung thỉnh Ban chứng minh, Đoàn chủ tọa, dự thảo báo cáo hoạt động tổng kết Phật sự nhiệm kỳ, phương hướng nhiệm kỳ mới, nhân sự dự kiến suy cử vào nhiệm kỳ 2022-2027… Qua đó, chuẩn bị chu đáo cho phiên chính thức đại hội diễn ra ngày 4-7-2022 sẽ thành tựu tốt đẹp.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 7

Đại biểu tham dự phiên trù bị

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 8

Đại đức Thích Đồng Kim, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định dẫn chương trình

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 9

Ban Thư ký đại hội

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 10

Ban Kiểm soát đại hội

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 11

Hòa thượng Thích Chúc Thọ, Chủ tọa đoàn

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 12

Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu khai mạc

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 13

Phiên trù bị diễn ra chiều 3-7-2022

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 14

Đại đức Thích Quảng Dũng, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Định báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 15

Hòa thượng Thích Đồng Quả đọc nội quy đại hội

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 16

Đại biểu Ni

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 17

Đại đức Thích Quảng Thái, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định trình dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 18
Đại biểu các huyện, thị, thành phố tỉnh Bình Định
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 19
Đại diện chính quyền
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 20
Chư tôn đức chứng minh, Chủ tọa đoàn
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 21
Thượng tọa Thích Đồng Thành điều hành phiên trình bày tham luận
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 22
Tham luận của Ban Hoằng Pháp do Đại đức Thích Nhuận Huệ trình bày
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 23
Tham luận "Phát triển tín đồ Phật tử trong thời đại mới" do Thượng tọa Thích Thị Tấn, Phó ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Định trình bày
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 24
Tham luận "Các cơ sở tự viện do gia tộc quản lý hoặc có hộ gia đình sinh hoạt chung trong khuôn viên tự viện" do Đại đức Thích Nhuận Hồng, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Phù Mỹ trình bày
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 25

Ni sư Thích nữ Hồng Hạnh, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Định trình bày tham luận của Phân ban Ni giới tỉnh với chủ đề "Hoạt động của Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định"

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 26
Hòa thượng Thích Giác Liêm điều hành phiên trù bị
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 27
Thượng tọa Thích Đồng Thành thay mặt Tiểu ban Nhân sự đại hội trình danh sách nhân sự dự kiến
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 28
Hòa thượng Thích Chúc Thọ phát biểu cảm tạ
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 29
Hội trường nơi diễn ra Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022-2027

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN quận 8 trao tặng nhà tình thương

Ban Trị sự GHPGVN quận 8 trao tặng nhà tình thương

GNO - Ngày 6-10, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 8, Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 8 cùng chính quyền địa phương đã tổ chức bàn giao căn nhà tình thương đến hộ nghèo trên địa bàn.

Thông tin hàng ngày