Từ khóa: phóng sinh
Tìm thấy 9 kết quả
Ảnh minh họa

Phóng sinh với trí tuệ

GNO - Từ bi và trí tuệ là nền tảng căn bản của mọi pháp hành Phật giáo. Phóng sinh cũng vậy, phải luôn đầy đủ từ bi và trí tuệ.