Thừa Thiên Huế: Đại giới đàn Mật Hiển tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

Chư giới tử cầu thọ giới pháp tại Đại giới đàn Mật Hiển
Chư giới tử cầu thọ giới pháp tại Đại giới đàn Mật Hiển
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 30-12, Đại giới đàn Mật Hiển đã trang nghiêm cử hành nghi thức tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo tại giới trường tổ đình chùa Từ Đàm và Tỳ-kheo-ni tại giới trường Ni viện Diệu Đức.
Hội đồng Thập sư
Hội đồng Thập sư

Đúng 5 giờ 30, nhị vị Thượng tọa dẫn thỉnh đã dâng lời tác bạch, Ban Cung nghinh và chư vị giới tử xếp thành hai hàng thành tâm cung thỉnh Hội đồng Thập sư quang lâm giới trường tại chánh điện tổ đình Từ Đàm để cử hành nghi thức tấn đàn truyền giới.

Giới trường trang nghiêm, thanh tịnh, chư tôn giáo phẩm đã niêm hương, đảnh lễ Tam bảo. Các giới tử đã cung thỉnh Hòa thượng Đường đầu, Hòa thượng Yết-ma, Hòa thượng Giáo thọ A-xà-lê và chư vị tôn chứng Tăng-già truyền trao giới pháp, nương theo Hòa thượng thượng Tâm hạ Tấn, hiệu Chơn Tế, tự Viên Châu.

Hòa thượng Giáo thọ vấn già nạn
Hòa thượng Giáo thọ vấn già nạn

Hòa thượng Giáo thọ vấn già nạn các vị thọ Tỳ-kheo giới trước khi trình đại Tăng xin được truyền trao giới pháp. Đàn giới Tỳ-kheo có 51 giới tử, tấn đàn mỗi lần 3 vị, chia làm 17 đàn. Sau khi truyền giới, Hòa thượng Yết-ma hướng dẫn các giới tử xả mạn y và trao truyền tam y, bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước đến các tân Tỳ-kheo.

Giới tử Thức-xoa-ma-na cầu được thọ giới Tỳ-kheo-ni
Giới tử Thức-xoa-ma-na cầu được thọ giới Tỳ-kheo-ni

Tại Ni viện Diệu Đức, Hội đồng Thập sư Ni tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni cho giới tử cầu thọ nương theo Hòa thượng ni Đường đầu thượng Nguyên hạ Bảo, tự Minh Nguyên. Sau đó, giới tử Tỳ-kheo-ni trở vân tập tại tổ đình Từ Đàm cầu thọ Chánh pháp với đại Tăng để được truyền trao giới pháp.

Chiều cùng ngày, vào lúc 14 giờ, lễ tấn đàn truyền giới cho các giới tử thọ Thập thiện, Bồ-tát giới, nhiên hương cúng dường và bế mạc giới đàn.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ý nghĩa Bồ-tát thừa trong kinh Pháp hoa

GNO - Đức Phật nói rằng Thanh văn, Duyên giác và Bồ-tát là Tam thừa, nhưng Tam thừa cuối cùng được giải thoát, trở thành Nhứt thừa là Phật thừa, vì tất cả đều theo Phật học, sống trong pháp Phật, là con của Đức Phật gọi là Phật tử thì tu hành thành Phật, không thành gì khác.

Thông tin hàng ngày