Trà Vinh: Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh tổ chức thi tốt nghiệp lớp Sơ - Trung cấp Pali Khmer

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-2, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh phối hợp cùng Ban Giáo dục Phật học Tỉnh hội tổ chức thi tốt nghiệp lớp Sơ - Trung cấp Pali Khmer năm học 2021-2022 cho 918 thí sinh trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Ban Giáo dục Phật học Tỉnh hội, kỳ thi tốt nghiệp lớp Sơ - Trung cấp Pali Khmer năm học 2021-2022, không tổ chức thi tập trung tại 1 hội đồng thi như hàng năm, mà mỗi chùa trong tỉnh có mở lớp thì chọn một điểm thi, nhằm đảm bảo tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trà Vinh: Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh tổ chức thi tốt nghiệp lớp Sơ - Trung cấp Pali Khmer ảnh 1

Điểm thi tại chùa Bảy Xào Giữa (xã Kim Sơn, huyện Trà Cú)

Ban Giáo dục Phật học Tỉnh hội cho biết kỳ thi tốt nghiệp lớp Sơ - Trung cấp Pali Khmer năm học 2021-2022 diễn ra ngày 12 và 13-2, gồm có 35 phòng học. Trong đó, lớp Sơ cấp Phật học có 17 phòng với 383 thí sinh; lớp Trung cấp Phật học năm thứ nhất có 8 phòng với 228 thí sinh; lớp Trung cấp Phật học năm thứ hai có 6 phòng với 173 thí sinh và lớp Trung cấp Phật học năm thứ ba có 4 phòng với 138 thí sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày