Truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho HT.Thanh Dũng

GNO - Sáng 9-12, tại chùa Đót Sơn (chùa Non Đông) ở xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng đã diễn ra lễ truy tặng và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho cố HT.Thích Thanh Dũng.

13-5.jpg
TT.Thích Quảng Minh, Trưởng BTS Phật giáo H.Tiên Lãng thay mặt đón nhận
Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ truy tặng HT.Thích Thanh Dũng

Được biết, chùa Đót Sơn hay cổ tự Chuyết Sơn - Non Đông là trung tâm Phật giáo Câu Lâu cổ, nơi tu hành của Thánh tổ Huyền Quang và nơi có cây bồ-đề gốc Ấn Độ trên nghìn năm tuổi - thuộc Tổng Kinh Lương, Tiên Lãng xưa. Ngôi chùa bị tàn phá trong cuộc kháng chiến chống Pháp (những năm 1950) cùng với đình Kinh Lương, đền Khai Quốc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1945-1954, Tiên Lãng trở thành nơi đầu sóng ngọn gió và đã kiên cường đánh bại nhiều trận càn của giặc. Nhưng cũng chính trong thời gian này, theo phong trào tiêu thổ kháng chiến, chùa Non Đông - Đót Sơn đã bị chiến tranh tàn phá. Cố HT.Thích Thanh Dũng, trụ trì chùa Đót Sơn thời đó đã cùng cán bộ và nhân dân trong thôn vận động rào làng chiến đấu, đào hầm, đắp ụ ngăn xe cản địch.

Ngài đã cho đào hầm trong vọng cung chùa và trong khuôn viên của chùa để che giấu, nuôi dưỡng bảo vệ cán bộ du kích, bộ đội, cất giấu vũ khí, bảo vệ, nuôi dưỡng cơm nước, chữa chạy cho thương binh tại hầm chùa. Bấy giờ, chùa Đót Sơn là địa điểm làm Văn phòng của Ủy ban Kháng chiến hành chính xã từ năm 1945 đến hết năm 1947.

Giai đoạn 1947-1950, chùa là cơ sở chứa cán bộ, một đại đội Công an Hải Kiến do ông Hoàng Bát Sơn chỉ huy và là chỗ họp hành của Chi ủy và Ủy ban. Khi lực lượng du kích rút xuống hầm chùa, HT.Thích Thanh Dũng là người đã đậy nắp khi cán bộ xuống và thật không may, Hòa thượng đã hy sinh trong trận càn năm 1953.

Ghi nhớ công lao của Hòa thượng đối với dân tộc và đất nước, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho ngài.

3-12.jpg
Nghi thức tưởng niệm và cầu siêu tại buổi lễ


Dịp này, BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm cố HT.Thích Thanh Dũng và lễ cầu siêu hương linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, bảo vệ cho độc lập chủ quyền của đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày