Một số suy nghĩ đằng sau vài con số của Vesak 2008

Một số suy nghĩ đằng sau vài con số của Vesak 2008

Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc 2008 tại Hà Nội vừa qua là một biến cố cực kỳ to lớn trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Lớn về ý nghĩa, lớn về tổ chức và lớn về tác động lâu dài của nó trong mạch sống của Phật giáo nước ta.

Đằng sau hậu hiện đại

Phương Tây đã phải sống trong một thời gian dài của tư tưởng độc thần và sau đó là hàng loạt các chủ thuyết biên kiên (duy tâm, duy vật, duy lý, duy cảm, duy linh…).

Thông tin hàng ngày