[Video] Hội nghị Thường niên lần thứ 5 - Khóa VIII của Trung ương GHPGVN

GNTV - Mời quý vị xem bản tin truyền hình do nhóm PV Báo Giác Ngộ thực hiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đức Phật

Đắm say trong dục vui ít khổ nhiều

GN - “Một thời Đức Phật ở Câu-tát-la, du hành giữa nhân gian và có đại chúng Tỳ-kheo đi theo. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang đi giữa đường, chợt thấy có đống cây lớn ở một nơi kia đang bùng cháy dữ dội.

Thông tin hàng ngày