[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X

Phật giáo TP.HCM kỷ niệm 40 năm thành lập, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X
Phật giáo TP.HCM kỷ niệm 40 năm thành lập, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hướng đến Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN TP.HCM (1982-2022), Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027, Tiểu ban Thiết trí thuộc Ban Tổ chức Đại hội đã thực hiện một số công tác thiết trí khu vực Việt Nam Quốc Tự.
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 1

Một số công việc thiết trí chào mừng đang thực hiện tại Việt Nam Quốc Tự

Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN TP.HCM (1982-2022), Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm đánh giá những thành tựu của Phật giáo TP.HCM trong 5 năm qua.

Hiện nay, Tiểu ban Thiết trí thuộc Ban Tổ chức Đại hội đã thực hiện một số công tác thiết trí khu vực Việt Nam Quốc Tự, nơi diễn ra đại hội trong hai ngày 17, 18-6 tới.

Hình ảnh do phóng viên Giác Ngộ ghi nhận vào sáng 11-6 tại khu vực trong khuôn viên, trước Việt Nam Quốc Tự:

[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 2
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 3
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 4
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 5
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 6
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 7
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 8
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 9
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 10
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 11
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 12
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 13
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 14
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 15
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 16
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 17
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 18
[ẢNH] Công tác thiết trí chào mừng 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật Giáo TP.HCM lần thứ X ảnh 19

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1154 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mùa chữa lành của người trẻ

GNO - Hàng năm, khi đất trời chuyển mình vào hè - thời điểm bắt đầu mùa An cư kiết hạ của chư Tăng Ni, thì cũng là lúc bắt đầu một mùa chữa lành của các bạn trẻ ở khắp mọi nơi.

Thông tin hàng ngày