Từ khóa: Bát Quan trai
Tìm thấy 12 kết quả
Ảnh minh họa

Băn khoăn về thời gian thọ giới

GN - Tôi lần đầu tham dự khóa tu Bát quan trai, vào buổi sáng mọi người trong khóa tu đã hành tâm phát nguyện vâng giữ tám giới cao quý trong một ngày một đêm.

Thông tin hàng ngày