Chưa phát tâm thọ giới Bồ-tát có ảnh hưởng đến tu học?

Truyền giới Bồ-tát trong Đại giới đàn Huệ Hưng tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Anh Quốc
Truyền giới Bồ-tát trong Đại giới đàn Huệ Hưng tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Anh Quốc
0:00 / 0:00
0:00

Hỏi: Tôi là Phật tử đã phát nguyện quy y Tam bảo và thọ trì năm giới. Gần đây, những bạn đồng tu khuyên tôi phải nên phát nguyện thọ giới Bồ-tát. Các bạn ấy nói, nếu không thọ giới Bồ-tát thì khi chết đi, tái sinh lại không còn là Phật tử nữa, vì năm giới đã mất. Nói như vậy có đúng không? Tôi thấy rằng, chỉ năm giới của người Phật tử mà phải cố gắng lắm mới giữ trọn. Hiện tôi chưa nghĩ tới việc thọ thêm các giới khác, nhất là giới Bồ-tát, suy nghĩ như vậy có đúng không? Không thọ giới Bồ-tát thì có ảnh hưởng đến việc tu học của người Phật tử không?

(NGỌC NGA, tulip...@gmail.com)

Bạn Ngọc Nga thân mến!

Theo giới luật, người Phật tử thọ năm giới, sau khi từ bỏ thân này thì năm giới sẽ mất. Không riêng năm giới của Phật tử tại gia mà giới của hàng xuất gia, Sa-di hay Tỳ-kheo cũng đều như thế. Thọ giới Bồ-tát là lý tưởng của Phật giáo Đại thừa, nguyện nương theo giới luật, giáo pháp và phát tâm Bồ-đề cho đến ngày thành Phật. Chí nguyện cao cả này là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các kiếp sống từ hiện tại đến vị lai của vị Bồ-tát, từ sơ phát tâm cho đến Vô thượng Bồ-đề. Vì lý tưởng tu tập và phụng sự cho đến ngày thành Phật nên hàng Phật tử (tại gia và xuất gia) được khuyến khích phát đại nguyện thọ giới Bồ-tát.

Tuy vậy, năm giới của Phật tử là nền tảng căn bản và quan trọng. Cần giữ vững năm giới trước khi đi xa hơn. Đây là suy nghĩ rất đúng đắn. Nếu năm giới chưa trọn mà ôm đồm cầu thêm giới rồi không giữ được thì không phải là điều hay. Mặt khác, giới Bồ-tát có hai loại: Loại thông cả tại gia và xuất gia (Bồ-tát giới Phạm võng), loại chỉ dành riêng cho tại gia (Ưu-bà-tắc giới kinh). Có một số Phật tử phát tâm thọ giới Bồ-tát mà không tìm hiểu kỹ (hoặc không được hướng dẫn chi tiết) nên thọ Bồ-tát giới Phạm võng rồi phát hiện ra quá sức, không thể giữ trọn.

Như vậy, Phật tử tại gia thọ giới Bồ-tát là cao quý nhưng phải tự lượng sức mình. Cần tìm hiểu kỹ càng trước khi thọ giới. Nếu hiện tại chỉ lo giữ vững năm giới, chưa có ý thọ giới Bồ-tát là điều bình thường, không ảnh hưởng gì đến tu học của người Phật tử. Khi nào hội đủ duyên lành để thọ trì giới Bồ-tát thì hãy phát tâm.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sự thật của Tam thế gian

Sự thật của Tam thế gian

GNO - Đức Phật có pháp phương tiện và chân thật và Ngài tu chứng được pháp chân thật, vì pháp này thông với ba đời mười phương chư Phật.

Thông tin hàng ngày