Chùm ảnh đặc biệt: Thiêng liêng lễ suy tôn Đức Pháp chủ

GNO - Lần đầu tiên, trong một kỳ Đại hội, lễ suy tôn Đức Pháp chủ đã diễn ra trong không khí thiêng liêng, thành kính và trang nghiêm.

Giác Ngộ Online trân trọng giới thiệu chùm ảnh đặc biệt về sự kiện diễn ra vào chiều ngày 24-11 này, trong phiên làm việc cuối cùng của Đại hội VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

wwwS9 (1).JPG

wwwS9 (2).JPG

wwwS9 (3).JPG

wwwS9 (4).JPG

wwwS9 (5).JPG

wwwS9 (6).JPG

wwwS9 (7).JPG

wwwS9 (8).JPG

wwwS9 (9).JPG

wwwS9 (10).JPG

wwwS9 (11).JPG

wwwS9 (12).JPG

wwwS9 (13).JPG

wwwS9 (14).JPG

wwwS9 (15).JPG

wwwS9 (16).JPG

wwwS9 (18).JPG

wwwS9 (19).JPG

wwwS9 (20).JPG

wwwS9 (21).JPG

wwwS9 (23).JPG

wwwS9 (24).JPG

wwwS9 (25).JPG

wwwS9 (26).JPG

wwwS9 (27).JPG

wwwS9 (28).JPG

wwwS9 (30).JPG

wwwS9 (31).JPG

wwwS9 (32).JPG

wwwS9 (33).JPG

wwwS9 (35).JPG

wwwS9 (36).JPG

wwwS9 (37).JPG

wwwS9 (38).JPG

wwwS9 (39).JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày