Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Chư tôn Ban Chứng minh, cố vấn trao hoa chúc mừng Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM
Chư tôn Ban Chứng minh, cố vấn trao hoa chúc mừng Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 8-9, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ X (2022-2027) và thành lập các Phân ban trực thuộc.
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh có Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cố vấn Ban Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Văn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, cố vấn Ban Trị sự.

Tham dự có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự TP.HCM: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Giác Pháp, Hòa thượng Danh Lung, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích Huệ Công, Thượng tọa Thích Quang Thạnh; Thượng tọa Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký); Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký; lãnh đạo các ban chuyên môn: Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế; Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Văn phòng Ban Trị sự, thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP.HCM.

Đại diện các cơ quan TP.HCM có ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; Thượng tá Trần Ngọc Hậu, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM.

Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 2

Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, Trưởng ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đọc Quyết định số 233/QĐ-BTS của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, ngày 28-7-2022, do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự ấn ký chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 49 thành viên, trong đó có 23 ủy viên thường trực do Hòa thượng Thích Chơn Không làm Trưởng ban; Thượng tọa Thích Thiện Chơn làm Phó Thường trực, 8 Phó ban, cùng các ủy viên thường trực và 26 ủy viên.

Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 3

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quyết định đến Hòa thượng Thích Chơn Không

Thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhận quyết định và ra mắt tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Chơn Không phát biểu nhận nhiệm vụ phát nguyện sẽ đem hết năng lực, trí tuệ, tài vật của tất cả thành viên Ban để hoàn thành trách nhiệm được GHPGVN TP.HCM giao phó.

Hòa thượng Thích Chơn Không cũng mong sự quan tâm của Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, lãnh đạo các cơ quan hữu quan hỗ trợ, giúp đỡ để Ban Hướng dẫn Phật tử hoàn thành nhiệm vụ.

Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 4

Thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử ra mắt và phát biểu nhận nhiện vụ

Tại buổi lễ, Ban Hướng dẫn Phật tử cũng công bố quyết định và ra mắt các Phân ban trực thuộc gồm: Phân ban Cư sĩ Phật tử với 24 thành viên do Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Trưởng Phân ban; Phân ban Gia đình Phật tử với 39 thành viên do Cư sĩ Nguyễn Thanh Minh - Thị Cư, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử làm Trưởng Phân ban; Phân ban Phật tử Dân tộc với 15 thành viên do Thượng tọa Thích Duy Trấn, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Trưởng Phân ban; Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử với 30 thành viên do Đại đức Thích Trung Minh, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Trưởng Phân ban.

Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 5

Quang cảnh lễ ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM cũng ra mắt Ban Bảo trợ gồm 10 thành viên do Đại đức Thích Trí Huệ, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Trưởng ban.

Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 6

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã nêu lại lịch sử thời Đức Phật có những vị Phật tử công lao rất lớn làm cho đạo Phật rạng rỡ. Ngày nay, Phật tử VN cũng nhiệt huyết nơi nào cần thì có mặt. Hòa thượng cũng nêu vai trò, chức năng của Ban Hướng dẫn Phật tử không chỉ dừng lại ở những khóa tu, hoạt động từ thiện mà Ban Hướng dẫn Phật tử cần làm thế nào để giúp cho Phật tử tu học đúng chánh pháp, thâm tín nhân quả, hướng thiện…

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tán dương Ban Hướng dẫn Phật tử trong các hoạt động Phật sự, đồng thời mong mỏi Ban Hướng dẫn Phật tử trong nhiệm kỳ mới nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động chuyên môn để đóng góp, xây dựng ngôi nhà GHPGVN ngày càng tốt đẹp.

Hình ảnh lễ công bố, ra mắt nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM:

Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 7
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 8
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 9
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 10
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 11
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 12
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 13
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 14
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 15
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 16
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 17
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 18
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 19
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 20
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 21
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 22
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 23
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 24
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 25
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 26
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 27
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 28
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 29
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 30
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 31
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 32
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 33
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 34
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 35
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 36
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 37
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 38
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 39
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 40
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 41
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 42
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 43
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 44
Công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 45

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần

GNO - Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.

Thông tin hàng ngày