Đức Dalai Lama lần đầu tiên thuyết pháp trước công chúng kể từ khi Covid-19 bùng phát

Đức Dalai Lama xuất hiện trở lại trước công chúng trong buổi thuyết pháp vào ngày 18-3
Đức Dalai Lama xuất hiện trở lại trước công chúng trong buổi thuyết pháp vào ngày 18-3
0:00 / 0:00
0:00
GN - Vào ngày 18-3 vừa qua, lần đầu tiên Đức Dalai Lama xuất hiện trước công chúng kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Đức Dalai Lama đã có buổi thuyết pháp tại chùa Tsuglagkhang, Mcleod Ganj ở Dharamsala, nhằm đánh dấu và tôn vinh lễ hội Chotrul Duchen, hay còn gọi là Lễ hội Đèn bơ của người dân Tây Tạng.

Trong sự kiện trọng đại này, Đức Dalai Lama đã đọc và giảng giải các bài kinh trong Jatakamala, một tuyển tập gồm 34 câu chuyện nổi tiếng nhất kể về các tiền thân Đức Phật của nhà thơ tiếng Phạn Āryaśūra (Thánh Dũng) vào thế kỷ thứ IV.

Đức Dalai Lama lần đầu tiên thuyết pháp trước công chúng kể từ khi Covid-19 bùng phát  ảnh 1

Suốt thời gian Covid-19 hoành hành, các buổi thuyết pháp của Đức Dalai Lama được tổ chức dưới hình thức trực tuyến

Trong đó, Đức Dalai Lama đã chia sẻ rằng: “Chư Phật đã làm lợi ích cho chúng sanh bằng cách nào? Các Ngài không thể dùng nước để rửa sạch những nghiệp xấu ác của chúng sanh, không thể dùng tay để gạt bỏ những nỗi khổ của chúng sanh, càng không thể cấy ghép sự chứng ngộ của họ vào tâm của chúng sanh. Duy chỉ bằng phương pháp giảng dạy giáo lý như thật, chỉ bày thực tại mà họ đã chứng nghiệm, cũng như sử dụng những phương tiện thiện xảo nhằm xoa dịu những tâm thức rối ren, sợ hãi; từ đó các Ngài mới có thể cứu độ chúng sanh”.

“Chúng ta tề tựu ở đây vào dịp đặc biệt này để tự nhắc nhở bản thân rằng kho tàng giáo pháp của Đức Phật chỉ có thể được bảo tồn thông qua việc học tập và thực hành. Nếu làm được như thế, chúng ta có thể mang lại lợi ích cho những người khác và mọi miền trên thế giới”, Đức Dalai Lama nhấn mạnh.

Theo truyền thống của lễ hội Chotrul Duchen, Đức Dalai Lama đã thực hiện nghi thức Phát Bồ-đề tâm, cúng dường Mạn-đà-la và đọc tụng “Lời cầu nguyện cho sự hưng thịnh của giáo pháp”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày