Đức Dalai Lama và các nhà Nobel kêu gọi loại bỏ nhiên liệu hóa thạch

Đức Dalai Lama
Đức Dalai Lama
0:00 / 0:00
0:00

Tin mới