Đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ GHPGVN khai thị tại Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu - Việt Nam Quốc Tự

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN khai thị tại Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự
Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN khai thị tại Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 20-8 (23-7-Nhâm Dần), ngày thứ ba của Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 do GHPGVN TP.HCM tổ chức, tại Việt Nam Quốc Tự, Đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm khai thị tại pháp hội.
Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm Pháp hội khai thị

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN quang lâm Pháp hội khai thị

Sau khi niêm hương, đảnh lễ lịch đại Tổ sư tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư GHPGVN TP.HCM quang lâm pháp hội khai thị đến đại chúng:

"Hôm nay, GHPGVN TP.HCM tổ chức Đại trai đàn để cúng thí, phụng vì các vị ở tử sanh lục đạo, nhất là các vị tử nạn trong đại dịch Covid-19 năm 2021 vừa qua. Tất cả các Đức Phật, các vị Bồ-tát, các vị hiền Thánh Tăng xuất hiện trên cuộc đời mà từ bỏ cuộc đời ra đi một cách tự tại, còn chúng sanh ở trong lục đạo thì tùy theo nghiệp mà thọ báo khác nhau. Có người sinh tiền tạo được tất cả các công đức lành thì khi mãn duyên họ được chư Phật, chư Bồ-tát, hộ pháp long thiên rước về cảnh giới tịnh. Những người tạo nhiều ác nghiệp thì khi mãn phần cũng được các quỷ vương bắt đưa vào trong thế giới khổ đau để đền trả tất cả những việc mà do họ đã tạo ở trên nhân gian. Còn những vị khác nằm ở trong cửu quạnh mà Đức Phật đã dạy trong kinh Dược Sư, những người này không muốn chết mà phải qua đời vì nghiệp của mình, vì vậy có người trong một tuần họ được hóa sanh, có người trải qua bảy tuần thì họ hóa sinh, còn nghiệp nặng hơn nữa thì có thể kéo dài nhiều năm họ mới được siêu sanh, thoát hóa.

Đại dịch năm 2021 phải nói là một đại dịch lớn xảy ra cho nhân loại, đặc biệt nhất ở trên đất nước Việt Nam chúng ta, lần thứ nhất thì chúng ta vượt qua được thế giới kính trọng, lần thứ hai, lần thứ ba chúng ta cũng vượt qua, lần thứ tư chúng ta thọ nạn. Ở lần thứ tư này, có nhiều người chưa muốn chết, đáng lẽ chưa phải chết nhưng mà cũng chết. Cho nên, chết bằng cách này hay cách khác thì còn ẩn khuất trong lòng, không vãng sanh, không đi thọ sanh được. Vì vậy, các tự viện thuộc Phật giáo quận huyện ở TP.HCM đã tổ chức nhiều lần lễ cầu siêu độ.

Đến hôm nay vừa tròn một năm của đại dịch thì sáng kiến của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức Đại trai đàn trong mùa Vu lan và cùng với Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện đã rước hương linh ở tất cả các bệnh viện, bệnh viện dã chiến, các đài hỏa táng và tất cả các nơi mà quý vị đã thọ nạn trong năm vừa rồi về trụ sở của GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự để tham dự Đại lễ trai đàn bạt độ cầu siêu này.

Xem video truyền hình trực tiếp

Trong Đại lễ kỳ siêu này, tất cả các vị được nghe những lời kinh từ chư Tăng Phật giáo Nam tông thừa kế Đức Thích Ca tuyên đọc, quý vị cũng nghe chư Tăng Phật giáo người Hoa tuyên đọc kinh văn bằng tiếng Hoa, riêng về tiếng Việt, chư Tăng, Phật tử đọc được kinh Hộ quốc Nhân vương mà Đức Phật đã dạy cho vua Ba-tư-nặc thấy được trách nhiệm đối với đất nước, nhân dân của mình. Sau đó, chúng ta tụng kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư, A Di Đà, Vu lan..., tất cả các kinh của Đại thừa mà Đức Phật đã tuyên thuyết nhằm siêu độ tất cả các hương linh. Khi chư hương linh về đây nghe kinh và được tất cả những giảng sư diễn giải một cách rộng rãi cuộc sống ở trên trần gian và cuộc sống sau khi quá vãng. Từ đó theo nhân duyên của mình mà tất cả những hương linh có thể chọn một hướng đi thích hợp nhất cho chính mình.

Hướng đi thích hợp nhất ở đây là vãng sanh cực lạc, vì người Việt Nam chúng ta đã có truyền thống tu Tịnh độ, thường nghĩ tưởng đến Đức Phật A Di Đà, thường niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca có dạy nếu người nào niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà bảy tiếng không loạn động thì người đó sẽ vãng sanh được về thế giới Cực lạc. Trong cuộc sống này, tôi cũng đã từng thấy các vị Tăng, Ni và Phật tử vãng sanh, khi mà ai cũng có thể bịnh và chết, khi làm chủ được cái chết của mình để tâm không loạn động mà nghĩ được đến Đức Phật A Di Đà thì lúc bấy giờ hình ảnh Đức Phật A Di Đà hiện ra người đó sẽ nương theo hình ảnh đó, ánh quang đó mà vãng sanh về thế giới Cực lạc của Đức Phật A Di Đà.

Chư tôn đức đảnh lễ Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

Chư tôn đức đảnh lễ Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

Trong kinh Hoa nghiêm, Đức Phật dạy vãng sanh thế giới Cực lạc rồi nhưng mà những người này còn nguyện được tái sanh trở lại thế giới Ta-bà thì cũng được Đức Phật A Di Đà thọ ký, thừa nhận quý vị là một thành viên của thế giới A Di Đà. Từ đó, chúng ta có thể tái sanh trở lại thế giới này. Khi tái sanh vào thế giới này thì tái sanh bằng nguyện và phước đức chứ không phải tái sanh bằng nghiệp như từ trước chúng ta hiểu đạo.

Tái sanh bằng nguyện, bằng phước đức thì lúc bấy giờ, những nơi chúng ta tái sanh theo nguyện, tức là chúng ta được chọn chỗ mà chúng ta sanh vào, chúng ta được chọn gia đình mà chúng ta sanh vào. Sanh vào trong gia đình đó, vào chỗ đó để chúng ta tiếp tục hành bồ-tát đạo, tạo thêm phước đức để cuối cùng chúng ta cũng thành Phật. Đó là con đường tu hành mà Đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy cho chúng ta.

Tất cả các vị hương linh đã thọ nạn trong đại dịch Covid-19 năm 2021, hôm nay được Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức, 21 quận huyện triệu thỉnh và rước quý vị về đây trong ba ngày nghe kinh, nghe pháp, lòng của quý vị sẽ được cỡi mở, được nhẹ nhàng. Trong lúc đó, quý vị cũng được nhìn thấy được con cháu của mình mà quý vị lo lắng khi ra đi không yên, trong khi đó GHPGVN TP.HCM đã tổ chức đại lễ, Ban Tổ chức tặng đến những phần quà cho thân nhân những người đã qua đời còn khó khăn và Giáo hội cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ cho con em quý vị trở thành người tốt trên cuộc đời. Cho nên, các vị cũng yên tâm mà hướng về Đức Phật, nếu đủ duyên sẽ được tái sanh trở lại thế giới này trong hoàn cảnh tốt hơn để cùng với con cháu mình xây dựng gia đình, xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta tốt đẹp hơn.

Đó là điều quan trọng nhất mà GHPGVN TP.HCM đã quyết định tổ chức Đại trai đàn này. Chúng ta có thể thấy bằng con mắt trí tuệ, bằng niềm tin, Đại trai đàn tại Việt Nam Quốc Tự quá trang nghiêm, quá thanh tịnh. Trong ba ngày tôi để tâm quan sát đạo tràng thấy người tuy đông nhưng vẫn thanh tịnh, đạo tràng có sự kết hợp với thế giới giữa người sống và thế giới vô hình để tạo thành thế giới mầu nhiệm mà khi bước chân vào đây chúng ta cảm thấy sự linh thiêng.

Xem video truyền hình trực tiếp

Tôi mong trong đạo tràng này tất cả Tăng Ni và Phật tử chúng ta một lòng hướng tới những người quá vãng, cầu nguyện cho họ mở được con mắt trí tuệ để thấy được Đức Phật A Di Đà và thấy được Thánh chúng của thế giới Cực lạc để tiêu hết tất cả nghiệp chướng oan khiên của mình mà sanh vào thế giới an lành. Từ thế giới an lành đó, họ sẽ được Đức Phật thọ ký, sau khi được thọ ký, họ có thể tái sanh trở lại cuộc đời, họ trở thành quyến thuộc bồ-đề với chúng ta để cùng tu tập.

Cầu mong trong đạo tràng tứ chúng giữ tâm cho thanh tịnh, để cùng cầu nguyện cho tất cả các vị này được siêu sanh, thoát hóa; cầu nguyện cho tất cả những người còn sống trên cuộc đời này luôn được bình an ở trong Chánh pháp của Đức Phật".

Hình ảnh pháp hội lắng nghe khai thị của Đức Quyền Pháp chủ vào sáng ngày 23-7-Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1230 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cơn lũ đi qua

GNO - Mùa mưa đã chính thức “khai mạc”, vẻ như sớm hơn mọi năm. Kịch tính ngay từ màn đầu. Mới bước vào tháng mười (âm lịch) có mấy ngày mà mưa thẳng thét. Mưa chắc hạt từ sáng đến chiều.

Thông tin hàng ngày