Từ khóa: Hòa thượng Thích Huệ Thông
Tìm thấy 5 kết quả
Bìa 1 Báo Giác Ngộ số 1197

Đón đọc Báo Giác Ngộ số 1197 về Phật giáo Sông Bé - Bình Dương

GNO - Chuyên trang Phật giáo Sông Bé - Bình Dương nhân kỷ niệm 40 năm GHPGVN được thành lập trên vùng đất này, qua câu chuyện với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương sẽ được giới thiệu cùng bạn đọc trên số này.