Từ khóa: Hội đồng điều hành
Tìm thấy 21 kết quả
Chư tôn đức niệm Phật trước khi diễn ra phiên họp

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học vào cuối tháng 12-2023

GNO - Sáng 19-10, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM có phiên họp thảo luận về công tác giảng dạy cũng như dự thảo một số nội dung hoạt động trong thời gian sắp tới để trình Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện thông qua, trước khi tổ chức thực hiện.

Tăng Ni sinh các khóa tham dự lễ tổng khai giảng năm học 2023-2024 tại giảng đường Minh Châu

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM khai giảng năm học 2023-2024

GNO - Sáng 6-10, tại đại giảng đường Minh Châu thuộc ngôi chánh điện Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), Hội đồng Điều hành Học viện đã tổ chức tổng khai giảng năm học 2023-2024 cho các khóa cử nhân và sau đại học.