Từ khóa: Khóa an cư
Tìm thấy 10 kết quả
Chư hành giả, giới tử tòng hạ tại trường hạ tập trung Việt Nam Quốc Tự

Trường hạ Việt Nam Quốc Tự tổ chức lễ tạ pháp, tri ân giáo thọ sư

GNO - Sáng nay, 21-8 (6-7-Quý Mão), tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Chức sự trường hạ tổ chức trang nghiêm lễ tạ pháp, tri ân các vị giáo thọ sư tham gia giảng dạy về Phật học căn bản, giới luật và quy củ thiền môn cho các hành giả là giới tử đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Bửu Huệ tổ chức vào tháng 11-2023.