Mỹ: Thiền viện Quang Chiếu đóng cửa vì bão tuyết

Tuyết bao phủ Thiền viện Quang Chiếu
Tuyết bao phủ Thiền viện Quang Chiếu

Dưới đây là một vài hình ảnh tuyết bao phủ tại thiền viện:

Mỹ: Thiền viện Quang Chiếu đóng cửa vì bão tuyết ảnh 1
Mỹ: Thiền viện Quang Chiếu đóng cửa vì bão tuyết ảnh 2
Mỹ: Thiền viện Quang Chiếu đóng cửa vì bão tuyết ảnh 3
Mỹ: Thiền viện Quang Chiếu đóng cửa vì bão tuyết ảnh 4
Mỹ: Thiền viện Quang Chiếu đóng cửa vì bão tuyết ảnh 5

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Hãy học pháp tiệm giảm

GN - Pháp tiệm giảm là phương thức tiếp cận và làm suy giảm phiền não từng phần, đây là pháp tu phổ biến dành cho hạng sơ cơ như hầu hết chúng ta.
Đức Dalai Lama

Đừng để lửa sân đốt hết rừng công đức

GN - Ngài Shantideva viết trong quyển Cách sống của Bồ-tát (The Bodhisattva’s Way of Life) , đoạn kệ đầu tiên trong chương “Nhẫn” rằng: "Dẫu có bao công đức/ Như tôn kính chư Phật và thực hành bố thí/ Tích lũy qua hàng ngàn kiếp sống/ Một phút sân hận sẽ thiêu hủy tất cả".

Thông tin hàng ngày