Mỹ: Thiền viện Quang Chiếu đóng cửa vì bão tuyết

Tuyết bao phủ Thiền viện Quang Chiếu
Tuyết bao phủ Thiền viện Quang Chiếu

Dưới đây là một vài hình ảnh tuyết bao phủ tại thiền viện:

Mỹ: Thiền viện Quang Chiếu đóng cửa vì bão tuyết ảnh 1
Mỹ: Thiền viện Quang Chiếu đóng cửa vì bão tuyết ảnh 2
Mỹ: Thiền viện Quang Chiếu đóng cửa vì bão tuyết ảnh 3
Mỹ: Thiền viện Quang Chiếu đóng cửa vì bão tuyết ảnh 4
Mỹ: Thiền viện Quang Chiếu đóng cửa vì bão tuyết ảnh 5

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày