Từ khóa: nghiên cứu
Tìm thấy 20 kết quả
Ẩn bản Siddhartha của Hesse phát hành qua nhiều ngôn ngữ

Một trăm năm Siddhartha

GNO - Thoáng đọc “Siddhartha’s 100th Birthday” trên Lion’s Roar, tôi có chút ngỡ ngàng: Sinh nhật thứ 100 của Siddhartha! Nhưng ngỡ ngàng không lâu vì sớm nhận ra Siddhartha là ai.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1201 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Sách mới: Thể nhập Chánh pháp Lăng-già

GNO - Kinh Lăng-già là một trong số những bản kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa, nhấn mạnh đến sự giác ngộ tự thân, đạt đến tâm vô phân biệt, vượt ngoài mọi hiện tượng nhị nguyên.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1182 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chánh niệm và lo âu

GNO - Một công trình nghiên cứu khoa học quan trọng đã được thực hiện tại Landmark Hoa Kỳ nhằm chứng minh hiệu quả của Thiền Chánh niệm đối với việc giảm thiểu và điều trị chứng lo âu kinh niên.