Ni giới Khất sĩ tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái

Tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên tại tịnh xá Ngọc Phương
Tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên tại tịnh xá Ngọc Phương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ tưởng niệm lần thứ 35 năm ngày Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ viên tịch, tròn 100 năm ngày sinh của Ni trưởng đã được Ni giới Hệ Phái Khất sĩ tổ chức trang nghiêm, sáng 19-3-Nhâm Dần, tại tổ đình tịnh xá Ngọc Phương (TP.HCM).
Chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN tưởng niệm sáng ngày 18-4 - Ảnh: Tâm Liên

Chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN tưởng niệm sáng ngày 18-4 - Ảnh: Tâm Liên

Buổi lễ tưởng niệm trang nghiêm mở đầu với nghi thức dâng hương, dâng trầm, dâng hoa đảnh lễ Giác linh Ni trưởng và đồng tụng bài kệ Nhớ ơn Thầy.

Tại buổi lễ, Ni trưởng Tố Liên, Ni trưởng Thẩm Liên, Ni trưởng Ánh Liên - Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ; Ni trưởng Viên Liên, Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Ngọc Phương cũng đã ôn lại công hạnh và đạo nghiệp của cố Ni trưởng Huỳnh Liên, tưởng niệm 35 năm ngày Ni trưởng viên tịch.

Đại diện chính quyền, cùng các ban ngành tưởng niệm chiều 18-4

Đại diện chính quyền, cùng các ban ngành tưởng niệm chiều 18-4

Theo đó, Ni trưởng Huỳnh Liên, thế danh Nguyễn Thị Trừ, sinh năm 1923 tại làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang), trong một gia đình thâm Nho, đạo đức và tin Phật, nhiều đời có người xuất gia.

Ngày 1-4-1947, hội đủ duyên lành được gặp Tổ sư Minh Đăng Quang, người phát nguyện xuất gia với hạnh nguyện “làm chiếc thuyền chở chuyên phái nữ”. Ni trưởng được làm lễ thế phát tại Linh Bửu tự, được Tổ sư chứng minh thọ ký pháp danh Huỳnh Liên. Từ đó, Ni trưởng được trực tiếp học đạo, nghe pháp với Tổ sư Minh Đăng Quang qua những bài chân lý thực sống, để rèn luyện ý chí, trau dồi phẩm hạnh hầu khai thị pháp thân, nối truyền huệ mạng, truyền lưu giáo pháp Phật đà.

Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên

Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên

Sau khi Tổ sư vắng bóng, với cương vị Trưởng tử Ni, bằng hạnh nguyện làm chiếc thuyền chở chuyên phái nữ, kế thừa đạo nghiệp của Đức Tổ sư, Ni trưởng dẫn giáo đoàn Ni vân du khắp hai miền Nam Trung thuyết pháp giảng kinh, thiết lập đạo tràng, tiếp chúng độ Ni, mở nhiều lớp giáo lý dạy chư Ni và Phật tử tu học.

Suốt cuộc đời Ni trưởng luôn tận tụy với đạo pháp, với nhơn sanh và xã hội, lập nhiều cô nhi viện để giúp đỡ trẻ em, đào tạo Ni tài hầu truyền thừa mạng mạch Phật pháp.

Chư Ni dâng trầm đảnh lễ Giác linh Ni trưởng Huỳnh Liên

Chư Ni dâng trầm đảnh lễ Giác linh Ni trưởng Huỳnh Liên

Là bậc thông minh, trí tuệ vốn sẵn, thiên phú về thi ca, văn học cho nên đạo nghiệp pháp bảo của Ni trưởng rất phong phú, với những bài kinh tụng thường nhật như: Bát-nhã tâm kinh, Di đà, Báo hiếu, Hồng danh, Vu lan, Phổ môn, Tứ thập nhị chương, Pháp cú, Cảnh sách

Ngày 19-3-1987 (Đinh Mão), Ni trưởng xả báo thân giả tạm trong niềm kính tiếc của môn đồ đệ tử Ni giới Khất sĩ.

Ni trưởng Tố Liên ôn lại "Công hạnh và Đạo nghiệp của Ni trưởng Huỳnh Liên"

Ni trưởng Tố Liên ôn lại "Công hạnh và Đạo nghiệp của Ni trưởng Huỳnh Liên"

Tiếp nối những hạnh nguyện của Ni trưởng, ngày nay, Ni giới Hệ phái Khất sĩ có sự phát triển mạnh mẽ, sánh vai, góp mặt cùng Ni lưu cả nước phụng đạo, giúp đời, làm sáng ngời tâm nguyện của Ni trưởng năm xưa. Chư Ni Hệ phái hiện có hàng trăm chư Ni tốt nghiệp cử nhân, trung cấp, cao đẳng Phật học, giảng sư, có các vị tiến sĩ và thạc sĩ, bác sĩ y khoa. Với số lượng Ni chúng hiện có 1380 vị.

Ni trưởng Thẩm Liên đọc tưởng niệm

Ni trưởng Thẩm Liên đọc tưởng niệm

Nhiều chư Ni tham gia công tác Phật sự tại các ban, viện Trung ương, tỉnh, thành phố, huyện trong cả nước, tham gia giảng dạy Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM... Hiện nay, Ni chúng đã dõi bước theo Ni trưởng Huỳnh Liên xương minh diệu pháp kiến lập đạo tràng khắp nơi trên thế giới.

Ni trưởng Viên Liên pháp từ tại buổi lễ tưởng niệm

Ni trưởng Viên Liên pháp từ tại buổi lễ tưởng niệm

Ban lời pháp từ tại lễ tưởng niệm, Ni trưởng Viên Liên thay mặt chư Ni Hệ phái Khất sĩ đã có lời pháp nhắc chư Ni hệ phái luôn noi theo công hạnh và đạo nghiệp của Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ truyền thừa Phật pháp sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân và phát triển đạo tràng khắp mọi miền. Hướng dẫn Ni chúng và Phật tử tu tập, thực hiện các công tác từ thiện, tham gia các phòng trào xã hội mà Ni trưởng đã một đời tâm niệm. Đó chính là cách Ni giới Khất sĩ thế hệ kế thừa đáp ơn giáo dưỡng của cố Ni trưởng Huỳnh Liên.

Lễ tưởng niệm diễn ra sáng 19-4 tại tịnh xá Ngọc Phương

Lễ tưởng niệm diễn ra sáng 19-4 tại tịnh xá Ngọc Phương

Ni giới Hệ phái Khất sĩ dâng hoa cúng dường Giác linh Ni trưởng Huỳnh Liên

Ni giới Hệ phái Khất sĩ dâng hoa cúng dường Giác linh Ni trưởng Huỳnh Liên

Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm

Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm

Đọc kệ "Nhớ ơn thầy"

Đọc kệ "Nhớ ơn thầy"

Chư Ni giáo phẩm hệ phái

Chư Ni giáo phẩm hệ phái

Chư Ni, Phật tử các miền tịnh xá tham dự lễ

Chư Ni, Phật tử các miền tịnh xá tham dự lễ

Tưởng niệm lần thứ 35 năm ngày Ni trưởng Huỳnh Liên viên tịch
Tưởng niệm lần thứ 35 năm ngày Ni trưởng Huỳnh Liên viên tịch
Ni trưởng Ánh Liên đọc thơ tưởng niệm "Đêm thu nhớ thầy"
Ni trưởng Ánh Liên đọc thơ tưởng niệm "Đêm thu nhớ thầy"
Ni trưởng Viên Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Phương pháp từ tại buổi lễ
Ni trưởng Viên Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Phương pháp từ tại buổi lễ
Ni sư Phụng Liên, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Giảng sư Ni giới hệ phái có thời tháp thoại đến Phật tử trước buổi lễ tưởng niệm
Ni sư Phụng Liên, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Giảng sư Ni giới hệ phái có thời tháp thoại đến Phật tử trước buổi lễ tưởng niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cố Giáo sư Cao Huy Thuần

Chia tay mà không biệt ly

GNO - Khi anh Cao Huy Thuần gởi tôi tập Im lặng ,như lời chia tay…, tôi nghĩ: chắc là “Im lặng thở dài…” đây rồi! “Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe im lặng đời mình” (Trịnh Công Sơn)? Nhưng không. Cao Huy Thuần nói về “chia tay mà không biệt ly”…

Thông tin hàng ngày