Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Phật tử Diệu Nguyệt, thế danh Nguyễn Thị Nga, từ trần ngày 10-10-2020 (nhằm ngày 24-8 Canh Tý)
Nhà hàng Quỳnh House

Nhà hàng Quỳnh House

Ông Georges Ohsawa được xem là người sáng lập và phổ biến phương pháp này ra toàn thế giới.
Về việc tu học ở Viện Chuyên tu Tuệ Giác

Về việc tu học ở Viện Chuyên tu Tuệ Giác

Để chư tôn đức Ni, chư Ni và Phật tử có chút khái niệm tổng quan về hoạt động của Viện Chuyên tu Tuệ Giác (Tu viện Tuệ Giác), trực thuộc Phân ban Ni giới T.Ư, chúng tôi xin tóm lược đường hướng tu học

Thông tin hàng ngày