Thông tin về các buổi giảng, lớp giáo lý trong tuần tại TP.HCM

Thông tin về các buổi giảng, lớp giáo lý trong tuần tại TP.HCM

GNO - Tại TP.HCM, nhiều chục năm qua, các đạo tràng thuyết giảng, lớp giáo lý hàng tuần vẫn được duy trì. Lịch thuyết giảng đăng đầy đủ với các vị giảng sư, tự viện và thời gian cụ thể trên tuần báo Giác Ngộ, do Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM cung cấp.
Cảm tạ

Cảm tạ

Cố Hòa thượng Thích Nhật Tu: Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN
Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Phật tử Diệu Nguyệt, thế danh Nguyễn Thị Nga, từ trần ngày 10-10-2020 (nhằm ngày 24-8 Canh Tý)
Nhà hàng Quỳnh House

Nhà hàng Quỳnh House

Ông Georges Ohsawa được xem là người sáng lập và phổ biến phương pháp này ra toàn thế giới.

Thông tin hàng ngày