Trang nghiêm Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566 tại chùa Huệ Lâm

Chư Ni chùa Huệ Lâm trong buổi lễ Vu lan - Báo hiếu
Chư Ni chùa Huệ Lâm trong buổi lễ Vu lan - Báo hiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại Lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566 được trang nghiêm tổ chức tại chùa Huệ Lâm (quận 8, TP.HCM) vào sáng 12-8.
Phật tử dâng lục cúng
Phật tử dâng lục cúng

Buổi lễ, dưới sự chứng minh, hướng dẫn của Ni trưởng Thích nữ Như Dung, trụ trì chùa Huệ Lâm cùng sự tham dự của chư Ni bổn tự và đông đảo các Phật tử.

Nghi thức cài hoa hồng
Nghi thức cài hoa hồng

Tại buổi lễ, nghi thức dâng lục cúng, cài hoa hồng được thực hiện bởi Phật tử đạo tràng chùa Huệ Lâm.

Đại diện Phật tử dâng lời cảm niệm
Đại diện Phật tử dâng lời cảm niệm

Sau lời cảm niệm Vu lan của đại diện Phật tử, được sự hướng dẫn của Ni trưởng trụ trì và chư Ni chùa Huệ Lâm, các Phật tử cử hành dâng y ca-sa cúng dường, nguyện cầu song thân hiện tiền được tăng long phước thọ; cửu huyền thất tổ được siêu sanh về cảnh giới an lành.

Phật tử thành kính dâng cúng pháp y
Phật tử thành kính dâng cúng pháp y

Ni trưởng trụ trì chùa Huệ Lâm cũng đã có lời khuyến tấn đến hàng Phật tử nên phát huy và giữ gìn truyền thống hiếu đạo vì “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật".

Lễ phóng sanh
Lễ phóng sanh

Dịp này, chùa Huệ Lâm cũng đã tổ chức phóng sanh, khai đàn chẩn tế cầu siêu cho chư hương linh người thân của các Phật tử tại chùa cũng nhưng chiến sĩ, cán bộ, đồng bào tử nạn bởi dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1255 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thí chủ có năm công đức

GNO - Bố thí, sẻ chia, cúng dường là một hạnh lành trong thế gian. Người có tình thương, tâm tư đại lượng, thường nghĩ đến người mới có thể mở rộng bàn tay, cho đi một phần mình đang có.

Thông tin hàng ngày