Trung Quốc: Pháp hội kỷ niệm 50 năm viên tịch của Đại lão Hòa thượng Hư Vân

Ngày 29/10/2009 , Thiền tự Chân Như - núi Vân Cư, huyện Vĩnh Tu, Giang Tây  long trọng tổ chức pháp hội kỷ niệm 50 năm viên tịch của Đại lão Hòa thượng Hư Vân.

huvan 1.jpg
Đài chủ tịch đại hội kỷ niệm 50 chu niên viên tịch
của Đại lão hòa thượng Hư Vân

Chư sơn Trưởng lão, các pháp sư đến từ trong và ngoài nước để tham dự pháp hội: Trưởng lão Nhất Thành - Hội trưởng hiệp hội Phật giáo TQ; Trưởng lão Thánh Nhất - Phương trượng chùa Bảo Liên Hồng Kông; Trưởng lão Kiện Chiêu - Lý Sự Trưởng Tổng Hội Phật giáo Ma Cao; Trưởng lão Ý Chiêu - Phương trượng Thiền tự Trúc lâm Hồng Kông; pháp ư Tâm Bồi - Trụ trì Phật Quang Sơn Đài Loan; Pháp sư Hằng Thật - Đổng sự trưởng Vạn Phật Thánh Thành, Tổng hội Pháp Giới Hoa Kỳ;Trưởng lão Vô Tướng - Trụ trì Thiền tự Tường Phù, Linh Sơn, Vô Tích; Trưởng lão Giới Toàn - trụ trì chùa Hiển Giáo, Nam Xương;  pháp sư Thuần Văn - Phương trượng chùa Chân Như, núi Vân Cư; Pháp sư Kiến Nguy - Viện Trưởng Phật học viện Thiền tự Trung Đài, Đài Loan; Pháp sư Tế Bình - Trụ trì Kỷ niệm đường Hòa thượng Hư Vân Hồng Kông; Pháp sư Liên Hải - Hội trưởng Hiệp hội Phát triển Phật giáo Thế giới; Pháp sư Huệ Không - trụ trì chùa Từ Quang, Đài Loan; Trưởng lão Ấn Không - Phương trượng chùa Đại Kim Sơn; Pháp sư Minh Hướng - Phương trượng chùa Vân Môn; Pháp sư Diệu Sanh - Phương trượng chùa Phổ Hóa, Ngũ Đài Sơn; Pháp sư Diễn Đạo - chùa Linh Quang Bắc Kinh; Pháp sư Lý Tịnh - PHV Trung Quốc; Pháp sư Diệu An - Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tây; Pháp sư Đại Nhạc - Phương trượng chùa Phước Nghiêm, Nam Nhạc; Pháp sư Trung Dung - trụ trì khai sơn chùa Đại Quang Minh; Pháp sư Diễn Chân - Phó viện trưởng Thường vụ PHV Giang Tây; Pháp sư Diệu Lạc - chùa Diệu Lạc, Hoàng Mai; Pháp sư Vạn Giới - chùa Cực Lạc, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang...

huvan 2.jpg
Trưởng lão Nhất Thành - Hội trưởng
 Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc niêm hương

Tham dự Pháp hội còn có hơn vài nghìn tứ chúng đệ tử núi Vân Cư, các hàng tử tôn chốn Phật môn của Hòa thượng Hư Vân đến từ trong và ngoài nước, cùng tưởng niệm 50 năm viên tịch của Đại lão Hòa thượng Hư Vân.

huvan 3.jpg

Nghinh thỉnh xá lợi Hòa thượng Hư Vân

Các nhà lãnh đạo, các cấp chánh quyền có: Ông Hùng Thành Văn - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Giang Tây; Chung Khởi Hoàng - Phó chủ nhiệm hội ủy viên học tập và văn sử Chánh Hiệp toàn quốc; ông Vương Lâm Sum - Phó chủ tịch Chánh Hiệp tỉnh Giang Tây; ông Tiêu Tranh Minh - Phó Cục Trưởng Cục sự vụ Tôn giáo Dân tộc, tỉnh Giang Tây... đồng tham gia và phát biểu cảm tưởng về công hạnh vĩ đại của Đại Lão Hòa thượng Hư Vân

Trưởng lão Nhất Thành - Hội trưởng hiệp hội Phật giáo TQ, pháp sư Thuần Văn - Phương trượng chùa Chân Như, núi Vân Cư, lần lượt ôn lại sự cống hiến mà Đại lão Hòa thượng Hư Vân đã làm trong quá trình phát triển Phật giáo TQ. Lời phát biểu của Pháp sư Thuần Chân có đề cập đến: Ngày nay của 50 năm trước, Đại lão Hòa thượng Hư Vân - Thái sơn Bắc đẩu Thiền tông TQ, đức trọng một đời đã rời bỏ chúng con tại đây; Ngày nay của 50 năm sau, hàng tử tôn đời sau của Ngài, đã vân tập nơi đạo tràng, nơi mà chính tay Ngài tu kiến, chúng con không nén nổi tình cảm nhớ nhung, cùng tưởng niệm công tích lớn lao của Ngài. Sự hoài niệm này, chẳng những là để cảm niệm ân sâu của Ngài, mà điều trọng yếu là muốn thông qua cuộc đời tu hành vĩ đại của Ngài để khích lệ cho hàng hậu học sau này của chúng con, học tập phẩm chất nhân cách cao thượng của Ngài, kế thừa di chỉ của Ngài, hấp thu và làm rạng rỡ uy đức tinh thần của Ngài. Vì trong thời đại này chúng con rất cần một bậc đạo sư có tinh thần, phẩm cách như Đại lão Hòa thượng Hư Vân.

huvan 4.jpg

Trưởng lão Nhất Thành phát biểu: Hôm nay chúng ta tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Hư Vân, chính là cần phải học tập tư tưởng yêu nước, yêu giáo hội của Ngài, kế thừa và phát huy tinh thần giản dị gian khổ, phẩm đức đạm bạc không màng danh lợi của ĐLHT Hư Vân. Nhớ tưởng Ngài chúng ta phải đồng tâm nhất trí chung lo phát triển sự nghiệp Phật giáo Trung Quốc

huvan 5.jpg

Đồng tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Hư Vân

Cuối cùng, chư Trưởng lão, các pháp sư cùng toàn thể Pháp hội đồng cử hành nghi thức niêm hương tưởng niệm, nghinh thỉnh xá lợi Hòa thượng Hư Vân và tụng kinh cúng ngọ hồi hướng. Pháp hội kết thúc viên mãn trong khung cảnh trang nghiêm túc mục.

huvan 6.jpg

Trưởng lão Ý Chiêu - Phương trượng
Thiền tự Trúc Lâm Hồng Kông

huvan 7.jpg

Trưởng lão Thánh Nhất - Phương trượng
chùa Bảo Liên Hồng Kông

huvan 8.jpg

Pháp sư Thuần Văn - Phương trượng chùa Chân Như, núi Vân Cư

huvan 9.jpg

huvan 10.jpg
Trưởng lão Nhất Thành - Hội trưởng hiệp hội Phật giáo TQ
rất vui khi tương kiến cùng bạn xưa
huvan 11.jpg

Trưởng lão Ấn Không - Phương trượng chùa Đại Kim Sơn chúc mừng pháp sư Thuần Văn - Phương trượng chùa Chân Như, núi Vân Cư cầu nguyện pháp hội thuận lợi viên mãn

huvan 12.jpg

huvan 13.jpg

Trưởng lão Ý Chiêu - Phương trượng Thiền tự Trúc lâm Hồng Kông

huvan 14.jpg

Pháp sư Hằng Thật - Đổng sự trưởng Vạn Phật Thánh Thành, Tổng hội Pháp giới Hoa Kỳ

huvan 15.jpg

Pháp sư Tâm Bồi - Trụ trì Phật Quang Sơn Đài Loan,
Pháp sư Trung Dung - trụ trì khai sơn chùa Đại Quang Minh

huvan 16.jpg

Pháp sư Kiến Nguy - Viện Trưởng Phật học viện
Thiền tự Trung Đài, Đài Loan

huvan 17.jpg

Trưởng lão Vô Tướng - Trụ trì Thiền tự Tường Phù, Linh Sơn, Vô Tích

huvan 18.jpg

Trưởng lão Giới Toàn - trụ trì chùa Hiển Giáo, Nam Xương và Pháp sư Đại Nhạc - Phương trượng chùa Phước Nghiêm, Nam Nhạc

huvan 19.jpg

Pháp sư Minh Hướng - Phương trượng chùa Vân Môn

huvan 20.jpg

Pháp sư Tuệ Khánh - Trụ trì Bách Tuế Cung, Cửu Hoa Sơn, tỉnh An Huy

huvan 21.jpg

Pháp sư Liên Hải - Hội trưởng Hiệp hội Phát triển Phật giáo Thế giới

huvan 22.jpg

huvan 23.jpg

huvan 24.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số Tân niên Quý Mão: "Xông đất" 3 miền

Báo Giác Ngộ số Tân niên Quý Mão: "Xông đất" 3 miền

GNO - Mời chư Tăng Ni, Phật tử và bạn đọc cùng Giác Ngộ số Tân Niên ra ngày 3-2 “xông đất” 3 ngôi chùa ở ba miền là Bảo Lâm (Huế), Phật Tích (Bắc Ninh) và Định Thành (TP.HCM) để gặp và lắng nghe lời chia sẻ đầu năm của 3 vị giáo phẩm ở các vai trò khác nhau trong Giáo hội.

Thông tin hàng ngày