[Video] Chùa "Phật Cô Đơn" với sự chuyển hóa kỳ diệu

[GNO-Video] Kính mời chư Tăng Ni, quý vị cùng xem phim phóng sự tài liệu về sự chuyển hóa kỳ diệu của chùa "Phật Cô Đơn" - Thanh Tâm tự: Từ điểm tín ngưỡng đến đạo tràng tu học trang nghiêm.

Giác Ngộ TV - Báo Giác Ngộ thực hiện tháng 7-2020 (trước thời thông báo tái phát dịch Covid-19).


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày