[Video] Phục dựng di tích Tổ sư Minh Đăng Quang và các tin khác

[GNO-Video] Điểm tin Giác Ngộ số 75 với các tin chính như sau:

* Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM họp đầu tuần; * Chú trọng rèn luyện đạo hạnh trong đào tạo Tăng Ni tại Học viện Phật giáo; * Hệ phái Khất sĩ phục dựng di tích Tổ sư Minh Đăng Quang; * Lễ hội Ok om bok của người Khmer; * Tổ chức Phật giáo nỗ lực xóa đói nghèo trong dịch bệnh...


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày