Từ khóa: vĩnh nghiêm
Tìm thấy 7 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1136 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cảo thơm còn lưu mãi

GN - Đã tròn 21 năm kể từ ngày Hòa thượng Thích Thanh Kiểm (1921-2000) dừng bước du hóa trên cõi nhân gian, thế nhưng di sản tinh thần của ngài vẫn còn lưu lại mãi để làm nơi y cứ cho sự tu học của hậu nhân.
Tổ sư Pháp Loa, Phật hoàng Trần Nhân Tông, Tổ sư Huyền Quang (từ phải)

Bốn đặc trưng trong di sản văn hóa của Thiền sư Pháp Loa

NSGN - Thiền sư Pháp Loa đã kế thừa và để lại di sản lớn cho Thiền phái Trúc Lâm nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung.Đây là di sản đậm nét văn hóa đặc trưng, mang giá trị độc đáo; hình thành và kế tục phát triển từ quá khứ,đến hiện tại.

Thông tin hàng ngày