An Giang: Đại giới đàn Thiện Chơn tấn đàn truyền giới cho các giới tử

Đại giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang tổ chức
Đại giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 18-7, sau lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566, Ban Kiến đàn đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường chùa Bình An (dành cho Tăng), chùa Phước Huệ (dành cho Ni) để tấn đàn truyền giới cho các giới tử.
An Giang: Đại giới đàn Thiện Chơn tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 1

Các giới tử cầu thọ giới pháp

Tại mỗi đàn giới, Ban Dẫn thỉnh cung thỉnh chư tôn đức Hội đồng Thập sư niêm hương bạch Phật và hướng dẫn chư giới tử thỉnh Hòa thượng Đàn đầu, Yết ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê và thỉnh tôn chứng Tăng-già.

Theo luật Phật chế, chư tôn đức đã thực hiện các nghi thức tác pháp vấn hoà, hỏi các già nạn, bạch tứ yết-ma… Sau đó, Hòa thượng Đường đầu đã truyền giới tướng cho các giới tử theo từng đàn giới.

An Giang: Đại giới đàn Thiện Chơn tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 2

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đương vi Đường đầu Hòa thượng sách tấn chư giới tử

Sau khi lãnh thọ giới pháp đầy đủ, các giới tử từng đàn giới được lắng nghe lời sách tấn từ Hòa thượng Đường đầu, xác nhận chính thức được thọ lãnh giới pháp và khuyến tấn dũng mãnh, nghiêm trì tịnh giới, tinh tấn trên bước đường tu tập giác ngộ và giải thoát.

Chiều cùng ngày, các giới tử vừa thọ giới tại Đại giới đàn Thiện Chơn đã vân tập tại giới trường chùa Bình An cầu thọ giới Bồ-tát.

Sau đây là những hình ảnh tấn đàn truyền giới tại Đại giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566:

An Giang: Đại giới đàn Thiện Chơn tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 3

Giới tử Sa-di cầu thọ giới pháp

An Giang: Đại giới đàn Thiện Chơn tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 4

Giới tử Sa-di phát nguyện thọ mạn y

An Giang: Đại giới đàn Thiện Chơn tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 5

Đàn giới Tỳ-kheo tấn đàn mỗi lần 3 vị

An Giang: Đại giới đàn Thiện Chơn tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 6

Các giới tử Tỳ-kheo thọ nhận tam y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước

An Giang: Đại giới đàn Thiện Chơn tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 7

Hội đồng Thập sư chụp ảnh lưu niệm cùng các tân Tỳ-kheo

An Giang: Đại giới đàn Thiện Chơn tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 8

Giới tử Sa-di-ni thọ nhận mạn y

An Giang: Đại giới đàn Thiện Chơn tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 9

Giới tử Thức-xoa-ma-na được Hòa thượng Đường đầu Ni truyền trao giới tướng

An Giang: Đại giới đàn Thiện Chơn tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 10

Giới tử Tỳ-kheo-ni đến thỉnh cầu Chánh pháp yết-ma trước Đại Tăng

An Giang: Đại giới đàn Thiện Chơn tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 11

Giới tử Tỳ-kheo-ni thọ nhận tam y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước

An Giang: Đại giới đàn Thiện Chơn tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 12

Các giới tử cầu thọ giới Bồ-tát

An Giang: Đại giới đàn Thiện Chơn tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 13

Đàn giới trang nghiêm, giới thể châu viên, thành tựu như pháp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày