[ẢNH] Suy tôn Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX

Đức Đệ tứ Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Đức Đệ tứ Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được Đại hội nhất tâm suy tôn Đức Đệ Tứ Pháp chủ GHPGVN.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX đã nhất tâm suy tôn Hội đồng Chứng minh gồm 112 vị, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ gồm 235 vị.

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh gồm 30 vị. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gồm 65 thành viên, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn được Đại hội suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày