Bình Định: Giới tử Đại giới đàn Giác Tánh tấn đàn

(GNO-Bình Định): Ngay sau lễ khai mạc trang nghiêm và long trọng, các giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn Giác Tánh do BTS THPG tỉnh Bình Định tổ chức đã lần lượt tấn đàn từ chiều ngày 25-5.

Những hình ảnh sâu đây được truyền từ Bình Định cho thấy giới luật muôn đời vẫn là "vị thầy" quan trọng không thể thiếu đối với mỗi người xuất gia. Do vậy việc thọ nhận giới pháp cũng phải hết sức thành tâm và đầy lòng khát ngưỡng. Giác Ngộ Online xin giới thiệu đến bạn đọc chùm ảnh về hoạt động này của Đại giới đàn Giác Tánh.

Hình ảnh giới tử thọ Sa di tấn đàn:

AAA (13).JPG

AAA.JPG

AAA (1).JPG

AAA (6).JPG

AAA (7).JPG

AAA (8).JPG

AAA (9).JPG

AAA (10).JPG

AAA (11).JPG

AAA (12).JPG

AAA (2).JPG

AAA (3).JPG

AAA (4).JPG

AAA (14).JPG

AAA (5).JPG

Hình ảnh giới tử thọ Tỳ kheo tấn đàn

AA (3).JPG

AA (2).JPG

AA (7).JPG

AA (4).JPG

AA (9).JPG

AA (1).JPG

AA.JPG

AA (5).JPG

AA (6).JPG

AA (8).JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1164 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tám nạn của người tu

GNO - Chúng ta tu hành trong hiện tại thì Phật đã nhập diệt lâu xa, đây là nạn lớn. May thay, giáo pháp của Ngài vẫn còn được gìn giữ và lưu truyền.

Thông tin hàng ngày