Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư

Sáng Chủ nhật, ngày 25-3-2012 trong dịp kỷ niệm 2600 năm Đức Phật thành đạo, tại thủ đô Bangkok -Thái Lan đã long trọng tổ chức lễ đặt bát cúng dường đến 22.600 vị Tỳ kheo và Sa-di , địa điểm là Bùng Binh Lớn (Wongvienyai) - Bangkok.

Đây là lần thứ 6 trong tháng 3, sự kiện tổ chức lễ đặt bát cúng dường diễn ra tại Bangkok với mục đích là tạo cơ hội cúng dường đến 1.000.000 vị Tăng để cầu nguyện cho sự trường tồn của Phật giáo trên toàn nhân loại.

Tất cả vật thực lương khô nhận được trong đại lễ cúng dường sẽ được chuyển đến để viện trợ cho chư Tăng ở các chùa thuộc 4 tỉnh biên giới miền Nam đang sống trong tình trạng bất ổn cũng như là hỗ trợ cho gia đình những nạn nhân trong trận lũ lụt của năm qua.

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 1

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 2

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 3

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 4

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 5

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 6

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 7

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 8

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 9

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 10

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 11

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 12

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 13

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 14

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 15

Chùm ảnh: Lễ đặt bát cúng dường 22.600 vị sư ảnh 16

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày