Đức Pháp chủ GHPGVN chỉ thị chấn chỉnh việc tổ chức Đại giới đàn

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng với chư Hoà thượng tại Việt Nam Quốc Tự, nơi đặt Văn phòng của Đức Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn:BGN
Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng với chư Hoà thượng tại Việt Nam Quốc Tự, nơi đặt Văn phòng của Đức Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn:BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-5, Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cho mời chư vị giáo phẩm chuyên trách nhằm chỉ thị thực hiện chấn chỉnh việc tổ chức Đại giới đàn - một trong những hoạt động quan trọng liên quan tới Tăng sự của Giáo hội.

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Phó Trưởng ban Tăng sự T.Ư đặc trách tổ chức Đại giới đàn, cùng chư Thượng tọa Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ đã về Việt Nam Quốc Tự nhận chỉ thị của Đức Pháp chủ.

Ngài đã hỏi ý kiến chư vị giáo phẩm và bày tỏ nỗi ưu tư trước một số vấn đề cần quan tâm điều chỉnh trong việc tổ chức Đại giới đàn ở các tỉnh, thành phố.

Sau khi lắng nghe ý kiến của chư Hòa thượng, Đức Pháp chủ đã chỉ thị cụ thể, giao Hòa thượng Thích Minh Thông và Hòa thượng Thích Lệ Trang trách nhiệm liên hệ, khảo sát những điểm tương đồng dị biệt, tham khảo ý kiến của chư vị giáo phẩm am tường Luật học ở các tỉnh, thành phố nhằm thống nhất về quy củ việc tổ chức Đại giới đàn như pháp như luật.

“Quý Hòa thượng cố gắng liên lạc với các vị am tường Luật học ở các miền, để soạn thảo và gởi văn bản soạn thảo về Văn phòng Hội đồng Chứng minh. Tôi sẽ trình xin ý kiến của chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh trong phiên họp thứ hai của Ban Thường trực cũng như phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chứng minh khóa IX vào cuối năm nay”, Đức Pháp chủ chỉ dạy.

Đức Pháp chủ cũng chỉ thị Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phụ tá Đức Pháp chủ cùng Ban Nghi lễ soạn thảo nghi thức và chương trình lễ húy kỵ Đức Đệ nhất Pháp chủ và chư vị Trưởng lão Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch, dự định tổ chức ngày 22-12-2023 (10-11-Quý Mão) tại Việt Nam Quốc Tự.

Được biết, trước đó, vấn đề cần quan tâm và chấn chỉnh liên quan tới việc tổ chức Đại giới đàn đã được chư tôn Trưởng lão nêu ra, thảo luận và thống nhất đưa vào Nghị quyết của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh tại phiên họp thứ nhất khóa IX vào giữa tháng 2-2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cố Giáo sư Cao Huy Thuần

Chia tay mà không biệt ly

GNO - Khi anh Cao Huy Thuần gởi tôi tập Im lặng ,như lời chia tay…, tôi nghĩ: chắc là “Im lặng thở dài…” đây rồi! “Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe im lặng đời mình” (Trịnh Công Sơn)? Nhưng không. Cao Huy Thuần nói về “chia tay mà không biệt ly”…

Thông tin hàng ngày