Gia Lai: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo Phật lịch 2566 tại chùa Minh Thành

Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo
Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 3-9 (8-8-Nhâm Dần), Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo (lần 3) do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức trang nghiêm khai mạc, tại chùa Minh Thành, TP.Pleiku. Đức Quyền Pháp chủ và Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tham dự chứng minh và ban đạo từ.
Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự; lãnh đạo Ban Trị sự các tỉnh, thành phố; chư giới sư Hội đồng thập sư nhị bộ Tăng, Ni; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, TP.Pleiku sở tại tham dự.

Hòa thượng Thích Từ Vân phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Từ Vân phát biểu khai mạc

Tại lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Từ Vân, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn cho biết, Ban Trị sự đã tiến hành kiến lập Đại giới đàn để truyền trao giới pháp cho giới tử, nhằm giúp giới tử bước chân vào con đường cao rộng của Phật pháp, có cơ hội rèn luyện đạo đức cao thượng, làm người kế thừa giáo pháp của Đức Như Lai.

Đây là lần thứ 3 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai mở Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo. Sau hai năm tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, Đại giới đàn lần này từ ngày 1-9 đến ngày 5-9-2022 (mùng 6 đến 10-8-Nhâm Dần), Hòa thượng Thích Trí Thạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh Gia Lai, được cung thỉnh làm Chánh chủ đàn.

Gần 250 giới tử xuất gia đăng ký thọ giới

Gần 250 giới tử xuất gia đăng ký thọ giới

Thượng tọa Thích Trí Thanh, Phó ban Trị sự tỉnh, Phó ban Tổ chức Đại giới đàn báo cáo về công việc tổ chức Đại giới đàn. Theo đó, Thượng tọa cho biết nhân duyên, tâm nguyện của Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, trụ trì chùa Minh Thành, sau khi kiến tạo ngôi Tam bảo chùa Minh Thành sẽ phát tâm tổ chức Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo, tạo thắng duyên về việc thọ nhận giới pháp cho giới tử tỉnh nhà. Lần đầu tiên Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo là năm 2010 đến nay Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo Phật lịch 2566 (lần 3 – năm 2022) được tổ chức trang nghiêm, thanh tịnh nhằm “Truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”.

Đại giới đàn truyền giới tại hai giới trường: Giới tử Tăng tại chùa Minh Thành và giới tử Ni chùa Bửu Sơn. Đại giới đàn có 248 vị giới tử xuất gia đăng ký thọ giới, giới tử tại gia 82 vị, Phật tử đăng ký thập thiện 250 vị.

Thượng tọa Thích Trí Thanh, Phó ban Trị sự tỉnh, Phó ban Tổ chức nêu tiến trình tổ chức Đại giới đàn

Thượng tọa Thích Trí Thanh, Phó ban Trị sự tỉnh, Phó ban Tổ chức nêu tiến trình tổ chức Đại giới đàn

Đại diện Ban Tổ chức cung thỉnh chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư nhị bộ Tăng, Ni; Hội đồng thập sư Tăng cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông (tu viện Huệ Nghiêm, TP.HCM) đương vi Đường đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Minh Thông (chùa Long Sơn, Khánh Hòa), Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Giáo thọ A-xà-lê; chư vị tôn chứng Tăng: Hoà thượng Thích Đồng Tiến, Hoà thượng Thích Hải Mẫn, Hòa thượng Thích Thiện Thành, Hòa thượng Thích Châu Quang, Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Hòa thượng Thích Thanh Tân, Thượng tọa Thích Tiến Đạt.

Ban kiến đàn Ni cung thỉnh: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Thiện đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni; Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nguyên, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Hiệp Liên, Giáo thọ A-xà-lê; Ni trưởng Thích Nữ Diệu Vân, Giáo thọ A-xà-lê; chư vị tôn chứng Ni: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Đức, Ni trưởng Thích nữ Minh Hiền, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Minh, Ni trưởng Thích nữ Huyền Quán, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Giải, Ni trưởng Thích nữ Như Trí, Ni trưởng Thích nữ Thông Hiền.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Đại giới đàn đã tán thán Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Gia Lai, môn sơn pháp phái tổ đình Minh Thành đã tổ chức trang nghiêm Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo truyền trao giới pháp cho giới tử Tăng, Ni (tại chùa Bửu Sơn).

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ tại lễ khai mạc

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ tại lễ khai mạc

Ban đạo từ tại lễ khai mạc, Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN nhấn mạnh đến thiện duyên được làm thân người, phẩm chất của người xuất gia, đó là vượt lên các cám dỗ về vật chất, danh lợi, dấn thân tu học để đạt được từng phần chứng ngộ, thăng tiến trên lộ trình tâm linh, trọn đời phạm hạnh theo giới pháp đã thọ.

“Mặc dù được xuất gia, được làm sa-môn nhưng phải đạt Sa-môn quả mới là điều quan trọng. Cho nên, tất cả các giới tử hôm nay đã vượt qua những chặng đường khó khăn nhất và phần còn lại phải cố gắng thực hành giáo pháp của Đức Phật để chứng được Sa-môn quả. Trong Sa-môn quả, chúng ta không bị đời sống vật chất cám dỗ để chúng ta trở thành một Tỳ-kheo thanh tịnh. Và từ đó chúng ta mới bắt đầu bước vào đời sống tâm linh và nhận được sự hộ trì", Trưởng lão Hòa thượng khai thị cho giới tử.

Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Phó Thường trực Ban Tổ chức đã đọc lời cảm tạ. Sau đó chư tôn đức giáo phẩm chứng minh đã quang lâm chánh điện dâng hương, đảnh lễ Tam bảo; khai đại hồng chung "Thiên Phật hộ quốc thần chung" 32 tấn vừa được các nghệ nhân cố đô Huế tôn tạo, tại chùa Minh Thành.

Hình ảnh lễ khai mạc Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo tại chùa Minh Thành:

Chư tôn giáo phẩm chứng minh lễ khai "Thiên Phật hộ quốc thần chung" 32 tấn tại chùa Minh Thành
Chư tôn giáo phẩm chứng minh lễ khai "Thiên Phật hộ quốc thần chung" 32 tấn tại chùa Minh Thành
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN niêm hương tại chánh điện chùa Minh Thành
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN niêm hương tại chánh điện chùa Minh Thành
Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự và chư tôn giáo phẩm niêm hương
Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự và chư tôn giáo phẩm niêm hương
Lễ khai mạc Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo (2022) tại chùa Minh Thành - Gia Lai
Lễ khai mạc Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo (2022) tại chùa Minh Thành - Gia Lai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nỗ lực trên bước đường tu - Ảnh minh họa

Tinh tấn trong đạo Phật khác với nỗ lực ở đời thường

GNO - Là Phật tử, chắc hẳn chúng ta còn nhớ bài thơ Xuân vãn của Sơ tổ Trúc Lâm (Trần Nhân Tông). Nhân dịp xuân về, chúng ta cùng nhau nhắc lại bài thơ này, trước là tưởng nhớ Phật hoàng, sau là vui xuân, nhưng chúng ta không quên tinh tấn tu trì.
Cung nghinh Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm tổ đình Từ Đàm

Đức Pháp chủ thăm Ban Trị sự tỉnh, trao học bổng Đức Nhuận đến Học viện Phật giáo VN tại Huế

GNO - Hôm nay, 18-7-2024, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm tổ đình Từ Đàm lễ Phật, lễ Tổ, thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; thăm Học viện Phật giáo VN tại Huế và trao học bổng Đức Nhuận do Hội đồng Chứng minh chủ trương hỗ trợ Phật sự đào tạo Tăng Ni.

Thông tin hàng ngày