Từ khóa: Già Lam
Tìm thấy 15 kết quả
Hòa thượng Thích Trí Thủ với các học Tăng khóa đầu của Phật học viện Trung phần Hải Đức - Nha Trang

Hoài niệm Hòa thượng Thích Trí Thủ

GNO - Một buổi chiều xuân năm 1958, tôi lên núi Trại Thủy Nha Trang, thăm chùa Hải Đức. Tôi không vào chùa, tôi đi dạo chung quanh chùa nhìn tứ-vọng-cảnh, rồi ra sân xem những chậu hường, lấy giống từ Đà Lạt.
HT.Thích Nguyên Giác (bên trái) cùng với HT.Thích Hải Ấn, HT.Thích Tánh Nhiếp an trí xá-lợi Trưởng lão HT.Thích Trí Quang sau khi trà-tỳ như di huấn - Ảnh: Quảng Điền

Về xá-lợi của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

GNO - Trước những thảm họa do tin giả gây ra trong thời đại thông tin, chỉ xin chia sẻ với mọi người đoạn kinh ngắn Đức Phật đã dạy La-hầu-la rèn luyện khả năng hội nhập đời sống của những bậc tôn quý trên đời, không hại mình, hại người...
Lược sử Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909-1984)

Lược sử Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909-1984)

GNO - Đủ hai mươi tuổi, Bổn sư cho vào giới đàn chùa Từ Vân ở Đà Nẵng thọ cụ túc giới, Hòa thượng trúng tuyển Thủ Sa-di trong số 300 giới tử tại giới đàn này. Do đó, Bổn sư Viên Thành đã cho pháp hiệu là Thích Trí Thủ, với ý khen tặng chữ Thủ là đứng đầu.