Phật giáo & nữ giới - Nữ giới & Phật giáo

GNO - Là cuốn sách do Ellison Bank Findly biên soạn, Diệu Liên Lý Thu Linh, Diệu Ngộ Mỹ Thanh và Giác Nghiêm Nguyễn Tấn Nam chuyển ngữ, NXB Phương Đông ấn hành.

HÌNH sach 001.jpg

Bìa sách Phật giáo & nữ giới - Nữ giới & Phật giáo

Các bài viết trong ấn phẩm này bao gồm nhiều mảng đề tài rộng lớn về đời sống Phật giáo. Có những bài viết lịch sử ghi chép lại và phân tích vai trò người nữ tu trong quá khứ đã thay đổi cơ chế đời sống xuất gia và tại gia để mang đến sự bình đẳng trong phạm vi giáo dục, trong việc sử dụng nền kinh tế cơ bản của họ để tạo dựng và hỗ trợ cho các Phật học viện lớn, và trong việc thiết lập các ghi thức truyền thống đặc biệt hướng đến việc làm phong phú thêm đời sống tâm linh của người nữ tu.

Có những bài viết về dân tộc học hiện đại, khảo sát vai trò của người phụ nữ nạn nhân chiến tranh để nêu rõ sự đàn áp dã man của việc xung đột có vũ khí, để mang đến các giải pháp hoà bình, và để tạo ra các phương pháp trị liệu đối với kinh nghiệm chiến tranh.

Có những bài viết chú trọng đến các hình thức biểu diễn nghệ thuật hiện đại và cách mà hình thức này có thể phát huy cách thiền tập đến chỗ viên mãn…

HÌNH sach 005.jpg

Một cuốn sách hay

Phạm vi của bộ sưu tập này khá rộng, không chỉ về đề tài mà còn bởi sự dàn trải địa lý. Nữ Phật tử khắp nơi trên thế giới đang cố gắng đổi mới, và bộ sưu tập này đề cập đến các hoạt động của họ ở Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái, Campuchia, Nepal, Tây Tạng, Hàn Quốc, Nhật, Đức, Anh, Pháp và Mỹ…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày