Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận) tổ chức lễ hoa đăng vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm

 Quan Âm tu viện tổ chức lễ hoa đăng vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm
Quan Âm tu viện tổ chức lễ hoa đăng vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 9-4, tại Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã diễn ra lễ hoa đăng mừng khánh đản Đức Bồ-tát Quan Thế Âm với sự chủ trì của Ni sư Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện cùng chư Ni tại cùng sự tham dự của Phật tử gần xa.
Chư Ni Quan Âm tu viện đảnh lễ Đức Bồ-tát Quán Thế Âm kỷ niệm ngày khánh đản của Ngài

Chư Ni Quan Âm tu viện đảnh lễ Đức Bồ-tát Quán Thế Âm kỷ niệm ngày khánh đản của Ngài

Sau các nghi thức niệm Phật cầu gia bị và đảnh lễ trước đài Bồ-tát Quán Thế Âm, chư Ni cử hành nghi thức dâng hoa, niêm hương bạch Phật và từ tượng đài Bồ-tát Quán Thế Âm, Ni sư trụ trì đã thực hiện nghi thức truyền đăng, tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ đến chư Ni và từ đó chư Ni truyền tiếp ánh sáng tới toàn thể quý Phật tử.

Truyền đăng

Truyền đăng

Từng ngọn hoa đăng được thắp sáng, đạo tràng thành tâm thành kính dâng lên cúng dường Đức Bồ-tát Quán Thế Âm nhân ngày vía của Ngài. Tiếp đó, Ni sư Thích nữ Huệ Đức trì tụng 12 đại nguyện của Bồ-tát Quan Thế Âm, nhập từ bi quán và hướng dẫn đại chúng trì niệm thần chú Đại bi bằng tiếng Phạn cũng như Lục tự đại minh chân ngôn - Om Mani Padme Hum.

Thành kính dâng hoa đăng cúng dường Đức Bồ-tát Quán Thế Âm

Thành kính dâng hoa đăng cúng dường Đức Bồ-tát Quán Thế Âm

Sáng cùng ngày, đạo tràng Quan Âm tu viện đã thực hiện thời lạy ngũ bách danh Quán Thế Âm, tụng kinh Phổ môn và truyền tam quy ngũ giới đến gần 300 thiện nam tín nữ phát tâm quy y Tam bảo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ý nghĩa Bồ-tát thừa trong kinh Pháp hoa

GNO - Đức Phật nói rằng Thanh văn, Duyên giác và Bồ-tát là Tam thừa, nhưng Tam thừa cuối cùng được giải thoát, trở thành Nhứt thừa là Phật thừa, vì tất cả đều theo Phật học, sống trong pháp Phật, là con của Đức Phật gọi là Phật tử thì tu hành thành Phật, không thành gì khác.

Thông tin hàng ngày