Tin Phật A Di Đà có phải tà kiến?

Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà - Ảnh Phật giáo nước ngoài
Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà - Ảnh Phật giáo nước ngoài
0:00 / 0:00
0:00

HỎI: Tôi nghe một số quý thầy giảng không có Phật A Di Đà, vậy sao có ngày vía Phật A Di Đà? Tin Phật A Di Đà có tà kiến không?

(ĐẠI LUẬN, trandailuan21@gmail.com)

Bạn Đại Luận thân mến!

Theo Phật giáo Bắc tông, Đức Phật A Di Đà và cảnh giới Cực lạc do Đức Phật Thích Ca thuyết giảng. Hiện cả hai truyền thống Phật giáo Bắc tông và Nam tông đều tin vào giáo lý chư Phật và tịnh độ của các Ngài hiện hữu trong mười phương, ba đời. Vì thế, việc tin có một cảnh giới tịnh độ ở Tây phương, cách xa chúng ta hơn mười muôn ức cõi, phù hợp với quan điểm Phật giáo, không có gì là tà kiến cả.

Còn ngày vía Phật A Di Đà 17 tháng 11 âm lịch hiện nay, thực chất là ngày sinh của Đại sư Vĩnh Minh-Diên Thọ, Tổ sư đời thứ sáu của 13 vị Tổ tông Tịnh độ Phật giáo Trung Quốc.

Đại sư Vĩnh Minh-Diên Thọ được truyền tụng là hóa thân của Phật A Di Đà nhưng trong 72 năm thị hiện làm Tăng ở Ta-bà không ai biết được. Chỉ đến những giờ phút sau cùng, lúc thị hiện nhập Niết-bàn, mới phương tiện cho hàng Tăng kẻ tục biết ngài là Phật A Di Đà hóa thân để tăng trưởng lòng tin, phát tâm niệm Phật, cầu vãng sanh Tây phương Tịnh độ. Từ đây, ngày sinh của Đại sư Vĩnh Minh-Diên Thọ (hóa thân Phật A Di Đà) được chọn làm ngày vía Khánh đản Phật A Di Đà.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày