Chư Tăng GHPGVN TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng TP.HCM thực hiện bố-tát tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
Chư Tăng TP.HCM thực hiện bố-tát tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-7 (14-6 Âm lịch), chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự quận, huyện đã vân tập tại Việt Nam Quốc Tự bố-tát, thính giới định kỳ.
Chư Tăng GHPGVN TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 1

Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ niêm hương Tam bảo

Chư tôn đức Tăng đã đảnh lễ lịch đại Tổ sư tại Tổ đường, tiếp đó chư Tăng tuần tự theo hạ lạp trang nghiêm tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN đã thành kính niêm hương bạch Phật, đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, thực hiện các nghi thức theo truyền thống.

Giữa đại chúng, Hòa thượng Thích Minh Thông, Chứng minh Ban Trị sự TP.HCM đại vị trùng tuyên giới Tỳ-kheo, Bồ-tát...

Trong mùa An cư kiết hạ, theo truyền thống, GHPGVN TP.HCM mỗi tháng tổ chức 2 kỳ bố-tát, thính giới chung tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự.

Chư Tăng GHPGVN TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 2

Mỗi kỳ bố-tát, thính giới nhằm nhắc nhớ những lời dạy của Đức Phật đến hàng xuất gia

Chư Tăng GHPGVN TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 3
... nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, thanh tịnh Tăng đoàn
Chư Tăng GHPGVN TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 4

Sống trong tinh thần của giới luật, nuôi dưỡng các pháp thiện lành

Chư Tăng GHPGVN TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 5

Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ thính giới cùng đại chúng

Chư Tăng GHPGVN TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 6

Giới luật là chất liệu đem lại sự thanh tịnh cho Tăng đoàn

Chư Tăng GHPGVN TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 7
Hòa thượng Thích Minh Thông, Chứng minh Ban Trị sự trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát
Chư Tăng GHPGVN TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 8

Giới luật là thọ mạng Chánh pháp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần

GNO - Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.

Thông tin hàng ngày