Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử

Quang cảnh buổi lễ tấn đàn truyền giới Sa-di
Quang cảnh buổi lễ tấn đàn truyền giới Sa-di
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 5-4 và sáng 6-4, Ban Kiến đàn đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường chùa Phước Hưng (dành cho Tăng), chùa Phước Huệ (dành cho Ni) tấn đàn truyền giới cho các giới tử.
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 1

Niêm hương bạch tổ

Tại mỗi đàn giới, Ban Dẫn thỉnh cung thỉnh chư tôn đức Hội đồng Thập sư niêm hương bạch Phật; hướng dẫn chư giới tử thỉnh Hòa thượng Đàn đầu, Yết ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê và thỉnh tôn chứng Tăng-già.

Hội đồng thập sư Tăng cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện An, Đường đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Minh Thông, Yết-ma A-xà-lê, đương vi Tuyên luật sư; Hòa thượng Thích Chơn Minh, Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư vị tôn chứng Tăng-già và các vị điển lễ.

Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 2

Hội đồng thập sư đảnh lễ Tam bảo

Hội đồng thập sư Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Hòa, đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni; Ni trưởng Thích nữ Như Trung, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Như Nguyện, Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư vị tôn chứng và điển lễ.

Theo luật Phật chế, chư tôn đức đã thực hiện các nghi thức tác pháp vấn hoà, hỏi các già nạn, bạch tứ yết-ma… Sau đó, Hòa thượng Đường đầu đã truyền giới tướng cho các giới tử theo từng đàn giới.

Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 3

Chư giới tử thọ giới Sa-di

Sau khi lãnh thọ giới pháp đầy đủ, các giới tử từng đàn giới được lắng nghe lời sách tấn từ Hòa thượng Đường đầu, xác nhận chính thức được thọ lãnh giới pháp và khuyến tấn dũng mãnh, nghiêm trì tịnh giới, tinh tấn trên bước đường tu tập giác ngộ và giải thoát.

Hình ảnh tấn đàn truyền giới tại Đại giới đàn Trí Tịnh được ghi nhận:

* Đàn giới Sa-di:

Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 4
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 5
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 6
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 7
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 8

* Đàn giới Tỳ-kheo:

Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 9
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 10
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 11
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 12
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 13
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 14
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 15
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 16

* Tại giới trường Ni (Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Đồng Tháp)

Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 17
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 18
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 19
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 20
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 21

Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 22
Đồng Tháp: Đại giới đàn Trí Tịnh tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 23

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni trường hạ Quan Âm tu viện đảnh lễ Tam bảo

Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận) tác pháp an cư Phật lịch 2567

GNO - Theo Tỳ Ni luật tạng, an cư là việc chư Tăng Ni, đệ tử Phật phải làm, đây là thời gian quý báu để chư hành giả tinh chuyên tu tập, trau dồi Giới - Định - Tuệ nhờ đó mà tâm sáng, trí tuệ phát sinh đưa đến thành tựu mọi Phật sự và tiến tu đạo nghiệp.

Thông tin hàng ngày