Lễ vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Hòa thượng Viện chủ và chư Tăng cử hành lễ trước thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Hòa thượng Viện chủ và chư Tăng cử hành lễ trước thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
GNO - Sáng nay 19-9-Nhâm Dần (14-10-2022), kỷ niệm ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm, đông đảo Phật tử về chùa Huê Nghiêm lễ bái và tụng kinh nhân ngày vía của Ngài.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Viện chủ chùa Huê Nghiêm quang lâm niêm hương. Chư Tăng bổn tự và chư tôn đức cử hành khóa lễ trước thánh tượng Đức Bồ-tát lộ thiên trong khuôn viên chùa.

Lễ vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 1

Chư Tăng hướng dẫn Phật tử trì tụng phẩm Phổ môn trong kinh Pháp hoa và đảnh lễ 12 lời nguyện của Bồ-tát, hồi hướng cầu nguyện an lành đến với tất cả.

Lễ vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 2
Lễ vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 3
Lễ vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 4
Lễ vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 5
Lễ vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 6
Lễ vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 7
Lễ vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 8
Lễ vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 9
Lễ vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 10
Lễ vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 11
Lễ vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 12
Lễ vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 13
Lễ vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 14

Buổi lễ cử hành vào sáng sớm 19-9-Nhâm Dần

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1171 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm tông

GNO - Nguyệt Quang, Di Lặc tuyệt vời/ Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời tâm tông.

Thông tin hàng ngày